Midden

Werkgever

Veel werkgevers zijn of willen aan de slag met inclusief ondernemen. Waar vinden wij geschikte mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe maken we uniforme afspraken over inclusief ondernemen in verschillende regio’s? Veel werkgevers kloppen bij Locus met deze vragen aan.

Locus ondersteunt bedrijven bij het realiseren van inclusief ondernemen. Het kost bedrijven of arbeidsmarktregio’s meestal twee tot drie jaar om inclusie te realiseren. Uiteraard is inclusief ondernemen een continu proces – het is nooit ‘af’. Gedurende die verandering doorloopt een organisatie of arbeidsmarktregio grofweg drie fases:

  • Fase 1: bewustwording en creëren draagvlak bij de top van de organisatie of arbeidsmarktregio.
  • Fase 2: opstellen van een projectplan, samenstellen van een projectgroep en uitwerken van de ambitie in concrete acties.
  • Fase 3: uitbouwen van goede praktijkvoorbeelden naar andere afdeling en/of locaties.

Plan van aanpak Duurzaam inclusief ondernemen

Voordat we praten over partnerschap maken we eerst een scan van het bedrijf. Is er al een ambitie geformuleerd? Zijn er al proefprojecten geweest? Zo ja, wat ging er goed en wat kan er beter? Zijn de HR-processen al ingericht op inclusie en hoe zit het met de inkoop?

Aan de hand van deze scan bepalen we met de beoogde partner welke dienstverlening van Locus voor deze organisatie zinvol is. Hiervoor komen een dagdeel langs bij jouw organisatie. 

Na de scan starten de meeste partners van Locus met een plan van aanpak Duurzaam inclusief ondernemen. In dat plan leggen we vast wat de ambities zijn van de werkgever en welke stappen nodig zijn om te zorgen dat de organisatie structureel inclusief kan ondernemen.

Actie!

Na het opstellen van dit plan van aanpak is het tijd voor actie! Locus ondersteunt bij het zetten van concrete stappen naar inclusief ondernemen. Zo ondersteunen we bij het opzetten en uitbreiden van pilots. Lees ook: Hoe werkt Locus?

Dan is het natuurlijk handig om een landelijk netwerk van werkgevers, gemeenten, sw-bedrijven en arbeidsregio’s tot je beschikking te hebben! Daarom nodigen we jouw organisatie dan uit om partner te worden van Locus Netwerk.

Basispakket Inclusief ondernemen

Partner worden van Locus kan door het basis-, premium- of excellentpakket Inclusief ondernemen af te nemen bij Locus.

Dit bieden wij bedrijven voor het basispakket Inclusief ondernemen:

Ben je partner (geworden) van Locus Netwerk? Dan word je verbonden aan een van onze adviseurs. De adviseur komt eerst langs voor een kennismaking. Hij of zij wil jouw organisatie echt leren kennen om zo beter te kunnen adviseren. Vervolgens komt jouw adviseur drie keer per jaar langs.

Hoe kan jouw organisatie gestructureerd aan de slag met inclusie? Die vraag is onderwerp van gesprek. De adviseur ondersteunt de verantwoordelijke in het bedrijf om de stappen te zetten die in het plan van aanpak Inclusief ondernemen zijn gedefinieerd.

Samen maken we inzichtelijk waar de vragen, mogelijkheden en behoeftes zitten om inclusief te ondernemen. Na het updategesprek maakt de adviseur een gespreksverslag. Daarin staan de plannen en acties voor de komende maanden beknopt beschreven. Eventueel besproken acties zoals contact leggen naar de publieke dienstverleners worden door de adviseur in gang gezet.

Voor deze activiteiten (gesprekken en uitwerken van acties) zijn ongeveer 20 uur consultancy opgenomen in het basispakket.

De Locus-adviseur is goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van inclusie. We leven ons in jouw organisatie in en zoeken samen naar mogelijkheden om de doelgroep aan de slag te helpen. Een mooie, sluitende business case staat voorop.

Locus organiseert regelmatig kenniscafés rond actuele thema’s. Zo organiseerden we kenniscafés over functiecreatie, social return en de inclusieve gemeente. Bij de kenniscafés betrekken we altijd onze partners en experts. Kennisdelen en ervaringen uitwisselen staan voorop. Kun je niet aanwezig zijn? Van ieder kenniscafé wordt een uitgebreid en toegankelijk verslag gemaakt. Zo mis je geen belangrijke ontwikkelingen op het gebied van inclusie.

Heeft jouw organisatie vacatures of plekken in de organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Maar waar vind je vervolgens geschikte kandidaten? Locus ondersteunt bij het schakelen naar de juiste partijen binnen ons netwerk. Veel bedrijven die bij Locus-partner zijn hebben locaties door het land. Dan is het handig om een landelijk dekkend netwerk als Locus voor handen te hebben! Locus heeft een goed netwerk en veel ervaring met het organiseren van samenwerken met gemeenten, sw-bedrijven en UWV.

Hoe zit het met wet- en regelgeving op het gebied van inclusief ondernemen? Quotumwet, banenafspraak, Participatiewet: wat betekent het voor mijn organisatie? En als er mensen uit de doelgroep aan de slag gaan: welke tegemoetkomingen zijn er en hoe vraag je ze aan? Denk aan proefplaatsingen en loonkostensubsidie. Tellen mensen die gedetacheerd zijn ook mee en onder welke voorwaarden?

Locus vertaalt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving naar de praktijk van onze partners. Deze staan toegankelijk beschreven op onze website of in onze nieuwsbrief. Ook mengen we ons zo nodig in politieke discussies. Denk aan het debat rond loonkostensubsidie en loondispensatie.

Steeds meer werkgevers maken werk van inclusief ondernemen. Dat vinden wij bij Locus natuurlijk een goede zaak. Werkgevers kunnen veel van elkaar leren. Daarom organiseert Locus werkbezoeken bij netwerkpartners op de werkvloer. Om elkaar te inspireren en om van elkaar te leren. Goede voorbeelden verdienen navolging. Zo organiseerden we partnerdagen bij NH Hotels, PostNL pakketten en Rataplan.

Niets is zo mooi als na een periode van plannen maken en pilots uitvoeren de resultaten daar zijn. Ofwel: wanneer er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan. Liefst zo duurzaam mogelijk. Na de eerste succesvolle plaatsingen volgen vaak andere locaties van een organisatie. In lelijk Nederlands: ‘de pilot wordt uitgerold’. Zodra er successen zijn om te vieren, plaatsen wij op onze website en in social media en in onze nieuwsbrief een artikel.

Modulaire aanpak

Bedrijven kunnen dit basispakket Inclusief ondernemen uitbreiden met verschillende modules/workshops. Iedere organisatie is anders. Door deze modulaire aanpak spelen we in op de behoefte van jouw organisatie op het gebied van inclusief ondernemen. Denk aan een workshop draagvlak creëren of  een workshop werving & selectie. Jouw contactpersoon bij Locus kan desgewenst adviseren bij het selecteren van de modules/workshops.

Bedrijven die geen partner zijn van Locus kunnen ook losse modules en workshops bij ons afnemen. Prijzen zijn op aanvraag.

Interesse? Neem gerust contact met ons op via vragen@locusnetwerk.nl

Bekijk onze modules

Ook meedoen als

Meedoen als

Gemeente, WSP en sw-bedrijf

Lees meer

Meedoen als

Arbeidsmarktregio

Lees meer