Midden

Werkgevers

Veel werkgevers zijn of willen aan de slag met inclusief ondernemen. Waar vinden wij geschikte mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe maken we afspraken over inclusief ondernemen in verschillende regio’s? Veel werkgevers kloppen bij Locus met deze vragen aan.

Locus ondersteunt bedrijven bij het realiseren van inclusief ondernemen. Het kost bedrijven of arbeidsmarktregio’s meestal twee tot drie jaar om inclusie te realiseren. Uiteraard is inclusief ondernemen een continu proces – het is nooit ‘af’. Gedurende die verandering doorloopt een organisatie of arbeidsmarktregio drie fases:

  • Fase 1: bewustwording en creëren draagvlak bij de top van de organisatie of arbeidsmarktregio.
  • Fase 2: opstellen van een projectplan, samenstellen van een projectgroep en uitwerken van de ambitie in acties.
  • Fase 3: uitbouwen van goede praktijkvoorbeelden naar andere afdeling en/of locaties.

Plan van aanpak inclusief ondernemen

Voordat we praten over partnerschap maken we eerst een scan inclusief ondernemen van het bedrijf. Is er al een ambitie geformuleerd? Zijn er al proefprojecten geweest? Zo ja, wat ging er goed en wat kan er beter? Zijn de HR-processen al ingericht op inclusie en hoe zit het met de inkoop?

Aan de hand van deze scan inclusief ondernemen bepalen we samen welke dienstverlening van Locus zinvol is. We komen daarvoor een dagdeel langs bij jouw organisatie. 

Na de scan starten de meeste partners van Locus met een plan van aanpak Inclusief ondernemen. In dat plan leggen we vast wat de ambities zijn van de werkgever. Ook staat in het plan welke stappen nodig zijn om inclusief ondernemen te realiseren.

Actie!

Daarna is het tijd voor actie! Locus ondersteunt bij het zetten van concrete stappen naar inclusief ondernemen. Zo ondersteunen we bij het opzetten en uitbreiden van pilots. Lees ook: Hoe werkt Locus?

Dan is het natuurlijk handig om een landelijk netwerk van werkgevers, gemeenten, sw-bedrijven en arbeidsregio’s tot je beschikking te hebben! Daarom nodigen we jouw organisatie dan uit om partner te worden van Locus netwerk.

Basispakket Inclusief ondernemen voor werkgevers

Partner worden van Locus kan door het basis-, premium- of excellentpakket Inclusief ondernemen af te nemen bij Locus.

Dit bieden wij bedrijven voor het basispakket Inclusief ondernemen:

Ben je partner (geworden) van Locus Netwerk? Dan word je verbonden aan een van onze adviseurs. De adviseur komt eerst langs voor een kennismaking. Hij of zij wil jouw organisatie leren kennen om zo beter te kunnen adviseren. 

De Locus-adviseur is goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van inclusie. We leven ons in jouw organisatie in en zoeken samen naar mogelijkheden om de doelgroep aan de slag te helpen. Een mooie, sluitende business case staat voorop.

Hoe kan jouw organisatie gestructureerd aan de slag met inclusie? Die vraag is onderwerp van gesprek. De adviseur ondersteunt om de stappen te zetten die in het plan van aanpak Inclusief ondernemen zijn gedefinieerd.

Samen maken we inzichtelijk waar de vragen, mogelijkheden en behoeftes zitten om inclusief te ondernemen. Na het gesprek maakt de adviseur een gespreksverslag. Daarin staan de plannen en acties voor de komende maanden beknopt beschreven. Besproken acties – zoals contact leggen met publieke dienstverleners – zet de adviseur in gang.

Locus organiseert regelmatig kenniscafés rond actuele thema’s. Zo organiseerden we kenniscafés over functiecreatie, social return en de inclusieve gemeente. Bij de kenniscafés betrekken we altijd onze partners en experts. Kennisdelen en ervaringen uitwisselen staan voorop. Kun je niet aanwezig zijn? Van ieder kenniscafé wordt een uitgebreid en toegankelijk verslag gemaakt. Zo mis je geen belangrijke ontwikkelingen op het gebied van inclusie.

Heeft jouw organisatie vacatures of plekken in de organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Maar waar vind je vervolgens geschikte kandidaten? Locus ondersteunt bij het schakelen naar de juiste partijen binnen ons netwerk. Veel bedrijven die bij Locus-partner zijn hebben locaties door het land. Dan is het handig om een landelijk dekkend netwerk als Locus voor handen te hebben! Locus heeft een goed netwerk en veel ervaring met het organiseren van samenwerken met gemeenten, sw-bedrijven en UWV.

Hoe zit het met wet- en regelgeving op het gebied van inclusief ondernemen? Quotumwet, banenafspraak, Participatiewet: wat betekent het voor mijn organisatie? En als er mensen uit de doelgroep aan de slag gaan: welke tegemoetkomingen zijn er en hoe vraag je ze aan? Denk aan proefplaatsingen en loonkostensubsidie. Tellen mensen die gedetacheerd zijn ook mee en onder welke voorwaarden?

Locus vertaalt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving naar de praktijk van onze partners. Deze staan toegankelijk beschreven op onze website of in onze nieuwsbrief. Ook mengen we ons zo nodig in politieke discussies. Denk aan het debat rond loonkostensubsidie en loondispensatie.

Steeds meer werkgevers maken werk van inclusief ondernemen. Dat vinden wij bij Locus natuurlijk een goede zaak. Werkgevers kunnen veel van elkaar leren. Daarom organiseert Locus werkbezoeken bij netwerkpartners op de werkvloer. Om elkaar te inspireren en om van elkaar te leren. Goede voorbeelden verdienen navolging. Zo organiseerden we partnerdagen bij NH Hotels, PostNL pakketten en Rataplan.

Niets is zo mooi als na een periode van plannen maken en pilots uitvoeren de resultaten daar zijn. Ofwel: wanneer er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan. Liefst zo duurzaam mogelijk. Na de eerste succesvolle plaatsingen volgen vaak andere locaties van een organisatie. Zodra er successen zijn om te vieren, plaatsen wij op onze website en in social media en in onze nieuwsbrief een artikel.

Modulaire aanpak

Bedrijven die partner worden van Locus ontvangen van ons dus de basisdienstverlening. Daarnaast krijgen partners daarbij de keuze uit een module of workshop. Door deze modulaire aanpak spelen we in op de behoefte van jouw organisatie op het gebied van inclusief ondernemen. Denk aan een workshop draagvlak creëren of een workshop werving & selectie.

Basis, premium en excellent: onze pakketten voor werkgevers

Hebben jullie behoefte aan meerdere workshops of modules of meer advies van Locus dan het basispakket biedt? Kies dan voor ons premium of excellent lidmaatschap.

Jouw contactpersoon bij Locus kan desgewenst adviseren. Uiteraard kunnen partners per jaar het pakket dat ze afnemen op- of afschalen (met uitzondering van het driejaarspartnerschap).

Bedrijven die geen partner zijn van Locus kunnen ook losse modules en workshops bij ons afnemen. Prijzen zijn op aanvraag.

Interesse? Neem gerust contact met ons op via vragen@locusnetwerk.nl

Bekijk onze modules

Ook meedoen als

Meedoen als

Gemeente, WSP en sw-bedrijf

Lees meer

Meedoen als

Arbeidsmarktregio

Lees meer