Boven

Ontmoeten

Ontmoeten, kennisdelen en ervaringen uitwisselen maken een belangrijk deel uit van het Locus Netwerk. Wij organiseren namelijk regelmatig interactieve en informatieve bijeenkomsten, exclusief voor onze netwerkpartners.

LOCUS KENNISCAFÉ 

Locus organiseert een paar keer per jaar interactieve bijeenkomsten in het Locus Kenniscafé voor partners. Doel van deze bijeenkomsten is kennisdeling.

LOCUS NETWERKDAG

Ons netwerk komt circa één keer per jaar bij elkaar. Een dag waarop landelijke bedrijven, arbeidsmarktregio’s, gemeenten, sw-bedrijven en dienstverleners elkaar fysiek ontmoeten en bespreken hoe we samen mensen aan het werk kunnen helpen. Wat verwachten we van elkaar? Welke dienstverleningsvragen hebben landelijke bedrijven? Waar lopen we tegenaan? En bij wie kunnen we terecht? Lees het verslag van de editie 2017.

LOCUS PARTNERDAG

Op verzoek van bedrijven organiseert Locus regelmatig een netwerkbijeenkomst voor werkgevers in ons netwerk. Doel van de dag is om elkaar te bevragen, te inspireren, concreet te helpen en ideeën te ontwikkelen.

Meer informatie? Houd onze agenda in de gaten!