Midden

Gemeente, WSP en sw-bedrijf

In de meeste regio’s willen publieke organisaties – zoals gemeenten en sw-bedrijven – beter samenwerken met werkgevers om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Locus helpt daarbij.

Een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt vraagt om een intensieve relatie met bemiddelaars van mensen met aan afstand tot de arbeidsmarkt.

Snel arbeidsplekken creëren en snel scoren zijn leuk. Maar voorop staat een langdurige en goede samenwerking tussen publieke en private partijen. Want daaruit volgen de duurzame arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Praktijkvoorbeelden

Locus ondersteunt organisaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelen naar werk bij het verbeteren van de contacten met werkgevers.

Altijd werken we aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dat doen we mede met het oog op het vergroten van draagvlak in de uitvoering. Zo nodig betrekken we werkgevers uit ons netwerk.

Wij ondersteunen vervolgens bij het proces van afspraken maken. Die afspraken gaan over hoe betrokken partijen werk kunnen maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees ook: Hoe werkt Locus?

Is een regio succesvol aan de slag? Dan helpt Locus andere regio’s om de aanpak te implementeren. Zo ontstaat er een olievlekwerking, en dus steeds meer duurzame banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Hoe meer gemeenten en sw-bedrijven meedoen met Locus, hoe meer banen we kunnen maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel bedrijven, arbeidsmarktregio’s, gemeenten en sw-bedrijven gingen jullie al voor.

Bemiddelaars basis

Het basispakket voor bemiddelaars bestaat uit de volgende elementen:

Ben je als gemeente, WSP of sw-bedrijf partner (geworden) van Locus Netwerk? Dan word je verbonden aan een van onze adviseurs. Drie keer per jaar komt jouw adviseur langs. Hoe kunnen jullie de contacten met werkgevers verbeteren? Die vraag is onderwerp van gesprek.

Samen maken we inzichtelijk waar de vragen, mogelijkheden en behoeftes zitten om samenwerkingen aan te gaan met werkgevers of bedrijfssectoren. Na het gesprek maakt de adviseur een  gespreksverslag. Daarin staan de plannen en acties voor de komende maanden beknopt beschreven.

De Locus-adviseur is goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van inclusie. We leven ons in jouw organisatie in en zoeken samen naar mogelijkheden om de doelgroep aan de slag te helpen. Een mooie, sluitende business case staat voorop.

Ben je partner van Locus? Dan gaan we samen met ons netwerk aan de slag om werkgelegenheid bij bedrijven te organiseren. Lees hier over onze aanpak.

Steeds meer bedrijven en (overheids-)organisaties maken werk van inclusief ondernemen. Dat vinden wij bij Locus natuurlijk een goede zaak. Werkgevers kunnen veel van elkaar leren. Daarom organiseert Locus bedrijfsbezoeken bij netwerkpartners op de werkvloer. Om elkaar te inspireren en om van elkaar te leren. Goede voorbeelden verdienen navolging. Zo organiseerden we partnerdagen bij NH Hotels, PostNL pakketten en Rataplan.

Locus organiseert regelmatig kenniscafés rond actuele thema’s. Zo organiseerden we kenniscafés over functiecreatie, social return en de inclusieve gemeente. Bij de kenniscafés betrekken we altijd onze partners en experts. Kennisdelen en ervaringen uitwisselen staan voorop. Kun je niet aanwezig zijn? Van ieder kenniscafé wordt een uitgebreid en toegankelijk verslag gemaakt. Zo mis je geen belangrijke ontwikkelingen op het gebied van inclusie.

Niets is zo mooi als na een periode van plannen maken en pilots uitvoeren de resultaten daar zijn. Ofwel: wanneer er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan. Liefst zo duurzaam mogelijk. Na de eerste succesvolle plaatsingen volgen vaak andere locaties van een organisatie. In lelijk Nederlands: ‘de pilot wordt uitgerold’. Zodra er successen zijn om te vieren, plaatsen wij op onze website en in social media en in onze nieuwsbrief een artikel waarin we zowel de rol van de werkgever als de bemiddelaars beschrijven. Goed voorbeeld doet volgen!

Modulaire aanpak

Gemeenten en sw-bedrijven kunnen dit basispakket uitbreiden met verschillende modules/workshops. Iedere organisatie is anders. Door deze modulaire aanpak spelen we in op de behoefte van jouw organisatie op het gebied van inclusief ondernemen.

Gemeenten en organisaties die geen partner zijn van Locus kunnen ook losse modules en workshops bij ons afnemen. Prijzen zijn op aanvraag.

Interesse? Neem gerust contact met ons op via vragen@locusnetwerk.nl

Bekijk onze modules

Ook meedoen als

Meedoen als

Werkgevers

Lees meer

Meedoen als

Arbeidsmarktregio

Lees meer