Boven

Arbeidsmarktregio

Veel arbeidsmarktregio’s willen meer structurele werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt realiseren. Daarvoor is een goede samenwerking tussen werkgevers en publieke organisaties nodig. Evenals een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Locus gaat op verzoek met betrokken partijen in de regio aan de slag.

Met een regionaal lidmaatschap zijn alle gemeenten en sw-bedrijven in een arbeidsmarktregio aangesloten bij Locus. Dat maakt het mogelijk om nog slimmer samen te werken met werkgevers. Ook versterken we de samenwerking met de diverse publieke partijen in de regio.

Doen

De werkwijze van Locus kenmerkt zich door doen. Je leert het beste door samen te werken, dat is ons motto. Samen met werkgevers en bemiddelaars gaan we vanuit goede praktijkvoorbeelden aan de slag. Samen aan de slag gaan, leidt vanzelf tot betere samenwerking in de regio.

Locus brengt partijen bij elkaar, we delen kennis in de regio en werken aan een nieuwe werkgeversbenadering. We bouwen aan een regionaal netwerk met bedrijven en publieke partijen. Een netwerk van partners die actief aan de slag willen en gaan met inclusief ondernemen. Met wie we innovatieve aanpakken maken voor duurzaam werk voor de doelgroep.

Iedere regio is anders

Iedere regio is anders. En de vraagstukken die er spelen ook. Hoe we als Locus samenwerken met een regio verschilt dus ook iedere keer. We gaan dan ook graag, op strategisch niveau, in gesprek met de arbeidsmarktregio. Hoe kunnen we samenwerken en onze kennis, expertise en netwerk inbrengen?

Daarom maken we eerst een analyse van de regio. Waar zijn de kansen op werk? Met welke vragen komen werkgevers? Op basis daarvan gaan we arrangementen maken. Ofwel: aanpakken voor duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio. Door te doen dus. Locus faciliteert het proces van samenwerken. Mogelijke activiteiten van Locus zijn:

  1. Opzetten van een bedrijvennetwerk,
  2. Maken van een marktbewerkingsplan,
  3. Starten van projecten samen met werkgevers en bemiddelaars,
  4. Uitwisselen van gegevens, wie-is-wie.

Actieplan inclusieve arbeidsmarkt

Zo hielp Locus in 2017 de arbeidsmarktregio Holland Rijnland bij het maken van een actieplan voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Interesse? Neem gerust contact met ons op via vragen@locusnetwerk.nl

Bekijk onze modules

Ook meedoen als

Meedoen als

Gemeente, WSP en sw-bedrijf

Lees meer

Meedoen als

Werkgevers

Lees meer