Boven

Workshops en modules

Workshop Draagvlak inclusief ondernemen (operationeel)

Inclusief ondernemen begint met het enthousiasmeren van de mensen die het moeten gaan doen. Locus kan daarbij helpen met een workshop gericht op het creëren van draagvlak voor inclusief ondernemen.

Doel

Een goede kick off van inclusief ondernemen binnen jouw organisatie. In deze workshop komen verschillende onderwerpen aan bod die relevant zijn voor draagvlak voor inclusief ondernemen. Zoals:

  • Inzicht in welke moeite je hebt gedaan om te staan waar je nu staat.
  • Introductie op het thema inclusief ondernemen en verbinding maken met de persoonlijke drive van mensen.
  • Kennis van de context door te schetsen waarom er nu aandacht is voor inclusief ondernemen en over wie we het hebben.
  • Identificeren van de mogelijkheden in jouw organisatie voor mensen met een beperking en een aanzet doen om anders te kijken naar werk.

Deelnemers verwerven tijdens de workshop kennis, inzicht en vaardigheden over deze onderwerpen, toegespitst op de werksituatie. We gaan in op de ambitie van de organisatie rond inclusief ondernemen. Ook de achterliggende redenen van deze ambitie komen aan bod.

Misverstanden en voorbeelden

We delen voorbeelden en onderzoeken samen zorgen en kansen die werken met mensen met een beperking met zich mee kunnen brengen binnen jouw organisatie.

Ook gaan we in op veelvoorkomende misverstanden over mensen met een beperking. Zo zijn er mensen met een beperking die het juist prettig vinden om routinematig werk te verrichten.

Zogenaamde beperkingen kunnen een voordeel opleveren op de werkvloer. Zo zijn mensen met een visuele beperking vaak goed in staat om te luisteren. En kunnen mensen met autisme goed details waarnemen.

Deze specifieke aspecten en vragen relateren we aan de bedrijfsaanpak voor mensen met een arbeidsbeperking. Op deze manier zorgen we voor (meer) operationeel draagvlak voor inclusief ondernemen binnen jouw organisatieVoor wie?

De workshop Draagvlak inclusief ondernemen richt zich naast het projectteam op een aantal belangrijke stakeholders. Denk aan de ondernemingsraad, ambassadeurs en leidinggevenden.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de workshop gaan we met elkaar in gesprek over de doelstellingen van de workshop, evenals jullie specifieke wensen. Op basis hiervan stellen wij de inhoud van de workshop samen – het is maatwerk. De workshop sluit op deze manier goed aan bij de bedrijfsaanpak voor mensen met een arbeidsbeperking van de organisatie.

Voor de workshop plaatsvindt, beantwoorden de deelnemers een aantal vragen. Zo kunnen we tijdens de workshop zoveel mogelijk aansluiten op de huidige praktijk en reeds aanwezige kennis van de deelnemers.

Groepsgrootte

De interactie binnen de groep is één van de belangrijkste elementen van de workshop. Daarom werken we met een maximale groepsgrootte van 12 personen.

Meer informatie

Stuur een mail aan vragen@locusnetwerk.nl 

Meer workshops en modules

Workshop Co-creatie met werkgevers

Tijdens de workshop 'Co-creatie met werkgevers' werken we als groep actief aan het verbeteren van de match tussen kandidaten en...

Lees meer

Workshop Draagvlak strategisch

De workshop Draagvlak strategisch ondersteunt bedrijven bij het enthousiasmeren van medewerkers om met de ambities op het gebied van inclusief...

Lees meer