Midden

Workshop Begeleiden van medewerkers met een beperking

Hoe komen medewerkers die een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt (gaan) begeleiden goed beslagen ten ijs? Om die vraag draait de workshop Begeleiden van medewerkers met een beperking.

Daarin leren zij meer over veel voorkomende arbeidsbeperkingen, en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Andere vragen die aan bod komen zijn: hoe signaleer en benut je talenten van medewerkers met een arbeidsbeperking? Hoe ziet de introductie van een medewerker met een arbeidsbeperking er idealiter uit? En hoe communiceer je met je collega’s hierover? Hoe instrueer je ze? Wat is jouw rol als intern begeleider en waar stopt deze? Welke organisaties zijn nog meer bij de medewerkers betrokken en wat is hun rol?

Tevens ervaren deelnemers wat een collega met een beperking nodig kan hebben aan begeleiding. Ze leren hun dominante leiderschapsstijl kennen en denken na hoe dit effect heeft op hun begeleiding.

Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten om voor zichzelf grenzen te stellen. Zo, dat de medewerker -ondanks de extra aandacht die soms nodig is – gewoon een medewerker blijft.

Prijs op aanvraag.