Midden

Workshop Begeleiden van medewerkers met een beperking

Hoe komen medewerkers die een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt (gaan) begeleiden goed beslagen ten ijs? Om die vraag draait de workshop Begeleiden van medewerkers met een beperking.

Doel 

Zorgen dat medewerkers voldoende kennis hebben om medewerkers met een beperking goed te begeleiden. In deze workshop leer je meer over veel voorkomende arbeidsbeperkingen, en hoe je daarmee om kunt gaan. Er komen verschillende onderwerpen aan bod die relevant zijn voor het begeleiden van collega’s met een beperking. Zoals:

  • Hoe signaleer en benut je talenten van medewerkers met een arbeidsbeperking?
  • Hoe ziet de introductie van een medewerker met een arbeidsbeperking er idealiter uit?
  • Hoe communiceer je met je collega’s hierover? En hoe instrueer je ze?
  • Wat is jouw rol als intern begeleider en waar stopt deze?
  • Welke organisaties zijn nog meer bij de medewerkers betrokken en wat is hun rol?

Deelnemers verwerven tijdens de workshop op een interactieve wijze kennis, inzicht en vaardigheden over deze onderwerpen, toegespitst op de werksituatie. Tevens ervaren deelnemers wat een collega met een beperking nodig kan hebben aan begeleiding. Ze leren hun dominante leiderschapsstijlkennen en denken na hoe dit effect heeft op hun begeleiding.

Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten om voor zichzelf grenzen te stellen. Zo, dat de medewerker – ondanks de extra aandacht die soms nodig is – gewoon een medewerker blijft.

Deze specifieke aspecten en vragen relateren we aan de bedrijfsaanpak voor mensen met een beperking. In de workshop verwerken we praktijkervaringen van andere partners van Locus Netwerk. Zo stimuleren we het van elkaar leren en delen van kennis in ons netwerk.

Voor wie?

De workshop begeleiden richt zich op iedereen die coacht of leiding geeft aan medewerkers met een beperking.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de workshop gaan we met jouw organisatie in gesprek over de doelstellingen van de workshop, evenals de specifieke wensen. Op basis hiervan stellen wij de inhoud van de workshop samen – het is maatwerk. De workshop sluit op deze manier goed aan bij de bedrijfsaanpak voor mensen met een beperking binnen jouw organisatie.

Voor de workshop plaatsvindt, beantwoorden de deelnemers een aantal vragen. Zo kunnen we tijdens de workshop zoveel mogelijk aansluiten op de huidige praktijk en reeds aanwezige kennis van de deelnemers.

Groepsgrootte

De interactie binnen de groep is één van de belangrijkste elementen van de workshop. Daarom werken we met een maximale groepsgrootte van 15 personen.

Meer informatie

Stuur een mail aan vragen@locusnetwerk.nl

Reacties van deelnemers

“Was veelzijdig”

“Workshopbegeleider was duidelijk, met ervaring, toegankelijk en rustig/geduldig”

“Nu meer kennis en kunde om begeleiding vorm te geven”

“We gaan nu aan de slag!”

“Ik ben me nu bewuster dat mensen met een arbeidsbeperking een kans verdienen én dat dat ook heel leuk is om te doen”