Midden

Quotumwet

De Quotumwet treedt in werking bij het niet realiseren banenafspraak. Deze wet werd in december 2014 goedgekeurd door de Tweede Kamer en in maart 2015 aangenomen door de Eerste Kamer.

Wat houdt de quotumwet in?

Wanneer de afspraken rondom aantallen banen uit het sociaal akkoord (de banenafspraak) niet behaald worden, treedt de quotumwet in werking. Deze wet bepaalt dat bedrijven vanaf 25 werknemers, een bepaald percentage van hun werknemersbestand invullen met mensen uit de doelgroep (het quotumpercentage). Deze wet beoogt een geleidelijke ingroei tot in 2026 de 125.000 banen zijn behaald.

Quotumheffing

In een reeks die oploopt tot 2026 wordt elk jaar gekeken of het gehaald is. Is dat niet het geval, dan kunnen werkgevers een quotumheffing opgelegd krijgen. Voldoet een werkgever niet aan het quotum? Dan bedraagt de heffing € 5000 per niet ingevulde baan. Als 1 baan telt een baan van 25,5 verloonde uren per week. Alle banen van mensen uit de doelgroep tellen mee.

Eind 2016 moesten er 20.500 extra banen zijn gecreëerd door werkgevers uit de markt en de overheid samen. Dat aantal is door de werkgevers tezamen gehaald, maar de overheidswerkgevers hebben hun eigen aandeel niet gehaald. Daarom heeft het kabinet september 2017 besloten voor de overheid de quotumheffing in werking te stellen.

Voor 2018 is het quotumpercentage voor de overheid vastgesteld op 1,93. Dit percentage bepaalt hoeveel werknemers een werkgever in dienst moet hebben om aan de banenafspraak te voldoen.

Quotumheffing voor overheidswerkgevers in 2018

‘Het is teleurstellend te moeten constateren dat de werkgevers in de sector overheid de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald’, aldus Jetta Klijnsma in de brief aan de Tweede Kamer.

Het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd.

Berekening quotumpercentage

De quotumheffing wordt per werkgever berekend op het niveau van het fiscaal nummer. Voor werkgevers is dat een bekende en herleidbare afbakening. Het gaat om het niveau waarop werkgevers werknemerspremies afdragen en het niveau waarop de hoogte van de WIA-premie per werkgever wordt vastgesteld.

Hoe berekent met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nou precies het quotumpercentage?

Andere dienstverleningen

Wet- en regelgeving

Lees meer

PSO-advies

Lees meer

Projecten

Lees meer

Workshops en modules

Lees meer