Midden

Gecertificeerde jobcreators

Locus en SBCM willen het vakgebied van jobcreator naar een hoger niveau tillen. Eén van de initiatieven hiervoor is het certificeren van jobcreators. SBCM en Locus stelden een kwalificatieprocedure op zodat jobcreators kunnen aantonen dat zij een goed ‘bedrijfsadvies functiecreatie’ kunnen opleveren.

De certificering moet leiden tot het borgen van de kwaliteit en geeft toegang tot het netwerk van gekwalificeerde jobcreators voor verdere professionalisering.

Locus en SBCM houden gezamenlijk een bestand bij waarin gekwalificeerde jobcreators zijn  opgenomen. Dit bestand is bedoeld voor werkgevers die behoefte hebben aan goed advies inzake functiecreatie. Locus investeert graag in gekwalificeerde dienstverleners waar wij onze partners naar kunnen doorverwijzen.

Wat is een jobcreator?
Een jobcreator is iemand die binnen een bedrijf de mogelijkheden onderzoekt om nieuwe banen te creëren voor mensen die nu niet of moeilijk kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Door de bestaande werkzaamheden anders te verdelen en – vanuit het perspectief van de werkgever – een waardecreatie voor het bedrijf te genereren. De resultaten van het onderzoek worden aan de werkgever gerapporteerd in een zogenaamd ‘bedrijfsadvies functiecreatie.’

Kwaliteit
In de praktijk blijken deze adviezen niet altijd te voldoen aan de gewenste kwaliteit. Dit maakt het lastig voor werkgevers om te bepalen of een jobcreator daadwerkelijk gekwalificeerd is. Daarom hebben Locus en SBCM in september 2014 het initiatief genomen om een bestand bij te gaan houden waarin gekwalificeerde jobcreators worden opgenomen. Het doel van het bestand is het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de jobcreators en een toename van het aantal gekwalificeerde jobcreators. In het bestand worden professionals opgenomen die voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Niet alleen wordt het werk van jobcreators getoetst, ook vormen zij een netwerk waarin zij kennis en ervaringen kunnen delen.

Aanmelden

Ben jij een jobcreator en wil je ook worden gecertificeerd? Klik hier voor meer informatie en aanmelden>. Indien je wordt toegelaten, profiteer je van de volgende voordelen:

  • Je bedrijfsadvies wordt beoordeeld door een expert.
  • Je maakt deel uit van een gezamenlijk netwerk van Locus en SBCM.
  • Je wisselt ervaringen uit met andere jobcreators tijdens exclusieve kennisbijeenkomsten.
  • Je hebt voorrang in samenwerkingsprojecten met andere sectoren en werkgevers.

Toetsingsprocedure
De toetsingsprocedure wordt uitgevoerd door Brigitte van Lierop, van Disworks. Aan de hand van een aantal voorwaarden en criteria beoordeelt zij of een ‘bedrijfsadvies functiecreatie’ voldoet aan de benodigde kwaliteitseisen. Voor gemeenten en sw-bedrijven zijn er geen kosten verbonden aan de kwalificatieprocedure.

Op zoek naar een gecertificeerde jobcreator?
Het register gecertificeerde jobcreators dat SBCM en Locus bijhouden is  openbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Andere dienstverleningen

Wet- en regelgeving

Lees meer

PSO-advies

Lees meer

Projecten

Lees meer

Workshops en modules

Lees meer