Boven

Workshop ‘Cocreatie met werkgevers’

Van keyaccount naar keypartner: co-creatie met werkgevers

Locus verzorgt op het Divosa Voorjaarscongres ‘It kin wol’ een workshop.

De mismatch tussen vacatures en kandidaten verander je niet in je eentje maar in co-creatie met werkgevers; dat zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe kansen. Co-creëren doe je met partners. Wat is er voor nodig om van je keyaccounts je keypartners te maken? Locus organiseerde in co-creatie met arbeidsmarktregio Holland Rijnland in het afgelopen jaar DOE-dates: ontmoetingen waarbij de focus vooral lag op het doen. Tijdens deze sessie inspireren we je met een beetje theorie en voorbeelden uit Holland Rijnland én gaan we actief aan de slag met oefeningen. Complex? Nee hoor, co-creatie is gewoon durven & doen.

  • Danïëlle de Blieck Visser, manager re-integratie en werkgeversdiensten DZB Leiden en projectleider regionaal werkgeversservicepunt
  • Hanne Overbeek, directeur Locus Netwerk

Over het Divosa Voorjaarscongres

Het sociaal domein is volop in verandering. Op alle niveaus krijgen organisaties, mensen en middelen nieuwe betekenis. Van fuserende organisaties en financiële tekorten tot de nieuwe rol van de sociale professional: alles is aan het schuiven. Aan de beslissers in het sociaal domein de taak om dat in goede banen te leiden. Kan dat? Ja dat kan. Er is geen quick fix of een klip-en-klaar antwoord, maar: it kin wol. En daarover gaat het Divosa Voorjaarscongres op 23 en 24 mei in Leeuwarden.

Kijk hier voor meer informatie

Hanne Overbeek

Directeur