Boven

Wet arbeidsmarkt in balans treft mensen met een beperking

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) maakt het duurder om mensen met arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het Rijk werknemers meer bestaanszekerheid en gelijkwaardige beloning bieden. Bij de uitwerking blijkt echter dat de wet leidt tot hogere kosten om mensen met arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer een algemene maatregel van bestuur (AMvB) gestuurd in het kader van de WAB. Hierin wordt alleen de Wsw uitgezonderd van het duurdere payroll-regime. Divosa pleitte er eerder voor om de doelgroepen van de banenafspraak en beschut werk hiervoor tijdelijk uit te zonderen, zodat gemeenten de tijd hebben om in te spelen op deze verandering. ‘Hier heeft de minister helaas geen gehoor aan gegeven’, aldus Divosa.

Lees ook: wet- en regelgeving, de gevolgen voor (werkgevers van) mensen met en beperking