Midden

Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Met de nieuwe wet wijzigt het ontslagrecht per 1 januari 2020. Ontslag wordt sneller mogelijk, de regeling voor tijdelijke contracten verandert en er komen nieuwe regels voor oproepkrachten en de ontslagvergoeding. 

Om de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt te versterken en die van werknemers met een vast contract juist iets flexibeler te maken, heeft het kabinet de WAB in het leven geroepen.

De belangrijkste wijzigingen van deze nieuwe wet:

  • Werkgevers krijgen meer ruimte om werknemers in vaste dienst gemakkelijker te kunnen ontslaan.
  • In tegenstelling tot het oorspronkelijke wetvoorstel, komt er geen langere proeftijd van maximaal 5 maanden in contracten voor onbepaalde tijd. Er komt wel een mogelijkheid om in de cao flexibeler afspraken te maken voor seizoenswerk.
  • Werknemers krijgen pas weer na 3 jaar recht op een vast contract, in plaats van de huidige 2 jaar.
  • Oproepkrachten worden meer beschermd: ze moeten minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen en ze krijgen altijd voor 3 uur betaald bij een oproep, ook als ze minder heeft gewerkt. Ook krijgt hij na een jaar oproepwerk recht op een contract met vaste uren.
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding als hun arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt.
  • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt.
  • Ten slotte gaan werkgevers een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.

> Bron en lees meer: www.rijksoverheid.nl

Chantal Botz

Projectleider / Adviseur