Van Voskuilen start pilot in Alphen a/d Rijn

Op twee vestigingen van Locus partner Van Voskuilen hebben quickscans plaatsgevonden. Die quickscans hebben geleid tot te creëren functies in het magazijn en op de administratie. Op basis hiervan gaat nu een pilot van start op de vestiging van Van Voskuilen in Alphen aan de Rijn. Op dit moment vindt daarvoor de werving en selectie plaats door Werkgeversservicepunt Holland Rijnland. Als deze pilot een succes blijkt, zal het als voorbeeld dienen voor andere vestigingen van Van Voskuilen in het land.