Midden

Veelgestelde vragen over inclusie: Roelien weet raad

‘Een collega van ons die in de doelgroep zit gaat binnenkort ziek uit dienst. Hoe werkt dit met betrekking tot het eigen risicodragerschap van het Rijk en de no-risk polis?’ Roelien Kappert van Team Inclusief geeft antwoord op veelgestelde vragen over inclusiviteit en alles wat met dat onderwerp samenhangt.

Deze collega heeft gedurende de ziekteperiode op basis van art. 38 ARAR recht op doorbetaling van de laatstgenoten bezoldiging inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering dat u als laatste werkgever betaalt. Daarnaast ontvangt u als werkgever op basis van de no-riskpolis een ziektewet-uitkering van het UWV, die geldt omdat de oud-medewerker in het doelgroepregister is opgenomen.

Re-integratieverantwoordelijkheid

Er geldt een re-integratieverantwoordelijkheid voor deze collega. In samenspraak met het UWV wordt bepaald waar de re-integratieverantwoordelijkheid komt te liggen; bij het UWV of bij u als (oud-)werkgever. Met het UWV wordt bekeken of re-integratie kansrijk is binnen de Rijksoverheid of juist daarbuiten. De omvang van de formele arbeidstijd is mede richtinggevend. U spreekt met het UWV af wie de re-integratieverantwoordelijkheid oppakt.

> Lees verder

Bron: Rijksoverheid.nl