Midden

Banenafspraak: 53.390 banen gerealiseerd

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2019 in totaal 53.390 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 40.942 banen via een regulier dienstverband en 12.448 extra banen via een uitzendcontract of detachering.

Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage. De doelstelling van de banenafspraak voor 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen.

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat in december 2018 2.542 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Ook is te zien dat 66 procent van de mensen die tot en met 30 september 2018 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 3 maanden later een baan had.

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal 4 rapportages.

> Lees meer

Bronnen: www.divosa.nl en www.uwv.nl