Midden

Rapportage UWV over voortgang banenafspraak

Werkgevers hebben in het kader van de banenafspraak tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2018 35.736 extra banen gerealiseerd via een regulier dienstverband. Nog eens 12.384 extra banen werden gerealiseerd via een uitzendcontract of detachering. De doelstelling van de banenafspraak voor 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.

Naast de kwartaalrapportage is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat in september 2018 2.195 mensen een baan in een beschutte werkomgeving hadden. Ook is te zien dat van de mensen die tot en met 30 juni 2018 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 65% van hen 3 maanden later een baan had.

Voortgang banenafspraak

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal vier rapportages:

  • De Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 713 kB) geeft aan hoe de omvang van de doelgroep zich ontwikkelt en hoeveel banen er zijn gerealiseerd per arbeidsmarktregio.
  • De Rapportage beschut werk (pdf, 323 kB) heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.
  • De Factsheet Banenafspraak (pdf, 2 MB) is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie Transparantie van klantprofielen (pdf, 424 kB) geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Meer informatie

Meer informatie? Lees dan: lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de regionale rapportages (pdf).

Bron: divosa.nl