Terugblik inspiratiebijeenkomst jobcreators

Jobcreators lopen in hun werk regelmatig tegen vragen aan. Locus en SBCM proberen hen te helpen bij een verdere professionalisering binnen hun vakgebied, met inspiratiebijeenkomsten voor gecertificeerde jobcreators. Op 16 juni 2016 kwamen 12 van hen bijeen om het onder andere te hebben over aanpassingen op de werkplek, loonwaardebepaling en profilering. Locus en SBCM organiseren de inspiratiebijeenkomsten speciaal voor gecertificeerde jobcreators.  De bijeenkomsten moeten jobcreators beter in staat stellen om winstgebieden voor de werkgever te identificeren en te benutten. De deelnemers gingen zelf aan de slag met inhoudelijke onderwerpen en intervisie, zodat ze elkaar kunnen informeren en inspireren.

Programma

De bijeenkomst op 16 juni werd geopend met een praktijkvoorbeeld over de werkplekaanpassingen die Atlant doorvoerde binnen vergaand geautomatiseerde productieprocessen. De leidende vraag hierbij was: wat is de business case voor de werkgever en hoe kan ik hem over de drempel krijgen om ook werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Uit de discussie kwamen tips als:

  • Maak gebruik van een financieel model om de baten en kosten op een rij te krijgen voor de werkgever. Een van de deelnemers heeft een dergelijk model.
  • Analyseer de werkprocessen door mee te lopen met iemand van de productie en een arbeidsdeskundige.

De bijeenkomst ging verder over loonwaardebepaling. De deelnemers bespraken in groepen casuïstiek over loonwaardebepaling, aan de hand van drie vragen: Hoe zit het in uw organisatie met de loonwaardebepaling? Waar loopt u tegenaan? Welke oplossingen  zijn er? In de discussie die volgde kwam een aantal oplossingen:

  • Neem voor de werkgever het totale kostenplaatje mee;
  • Blijf zoveel mogelijk bij de normfunctie en laat de nieuwe medewerker zoveel mogelijk alle taken doen;
  • Bepaal een eerlijke prijs;
  • Wees eerlijk naar de werkgever over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de nieuwe medewerker;
  • Maak een deal met de werkgever. De werkgever bepaalt wat hij ervoor over heeft en de aanbieder bepaalt of hij daar in mee gaat.

Het laatste onderdeel, de intervisie, ging over hoe jobcreators zichzelf binnen hun organisatie kunnen profileren. Dit onderdeel was inspirerend voor de deelnemers en bleek van grote meerwaarde om van elkaar te leren.

Nog niet gecertificeerd?

Bent u nog niet gecertificeerd en wilt u een volgende keer ook meedoen aan de exclusieve kennisbijeenkomsten die SBCM en Locus voor jobcreators organiseren?  
Meld je dan aan voor certificering
.