Steeds meer ingevulde duurzame banen bij NS

Bij de Nederlandse Spoorwegen startte in 2015 een project met als doel 200 duurzame banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep Banenafspraak. In de loop van dit jaar hebben zij daarin weer een flink resultaat geboekt. Zo organiseerde NS in enkele grote steden in mei jl. meet & greets voor horeca- en retailassistenten voor de verschillende formules op de stations. De werving van deze groep kandidaten leidde tot 40 proefplaatsingen op de stations in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Op dit moment staan er nog circa 20 vacatures open voor de stations Breda, Eindhoven, Groningen, Leiden, Nijmegen en Rotterdam. Locus ondersteunt NS door verbindingen te leggen met de juiste contactpersonen bij de arbeidsmarktregio’s.