Boven

Statushouders en ervaringen met instroom bij bedrijven

Onlangs vond het Locus Kenniscafé ‘Statushouders: ervaringen met instroom bij bedrijven’ plaats. Het kenniscafé organiseerden we samen met Philips.  Bedrijven en publieke organisaties kwamen om te praten over de vragen: hoe krijgen we vacatures ingevuld? Hoe kunnen we statushouders inzetten binnen onze organisatie? En hoe organiseer je maatwerktrajecten voor deze groep?

Philips heeft jarenlange ervaring met de instroom van vluchtelingen en heel recentelijk met Syrische vluchtelingen. En met succes: bij Philips schuiven aan het einde van het traject procentueel meer mensen met een vluchtelingenachtergrond intern door dan medewerkers van andere doelgroepen.

Philips is een van de zestien bedrijven die op de ‘Dutch Business Summit on Refugees’ de belofte heeft gedaan om vluchtelingen in binnen- en buitenland sneller aan het werk te helpen.

Ronald de Jong, lid van de Raad van Bestuur van Philips en voorzitter van de Philips Foundation: ‘In Nederland zijn meer dan 100.000 statushouders, dat zijn vluchtelingen die na een uitgebreid proces een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het doel van dit initiatief is om hen sneller en gemakkelijker te laten integreren in de samenleving. Er is geen betere manier om dit te doen dan via een baan.’

Statushouders aan het werk: tips voor bedrijven en publieke organisaties

Specifiek voor statushouders gaf Philips aan dat er door hen goed gekeken wordt naar de wettelijke vereisten, zoals het bezit van een ID-kaart. Voor plaatsing van een statushouder op een afdeling wordt de leidinggevende geïnformeerd over de sociaal-culturele achtergrond van de werknemer.

Deze houdt rekening met de (stapsgewijze) opstart, afhankelijk van de kandidaat en de werknemersvaardigheden. Natuurlijk krijgt de statushouder ook ruimte om taalvaardigheid op te doen.

Randvoorwaarden

Aanvullend op de do’s en don’ts van Philips, benoemden de aanwezigen een aantal randvoorwaarden om statushouders succesvol in te zetten op de arbeidsmarkt:

* Zorg in de regio voor een goede ‘vindplaats’. Samenwerkingspartners zijn cruciaal in het succesvol laten verlopen van het plaatsingsproces. Denk  aan: werkgeversservicepunten, migrantennetwerken en lokale initiatieven,

* Zorg voor goede interne PR binnen de organisatie,

* Besteed ruim aandacht aan het voortraject bij plaatsing,

* Regel een centraal budget,

* Zorg voor werkgeverschap op de afdeling (begeleiding),

* Werk in partnerschap en zorg voor co-creatie,

* Zorg, indien mogelijk, dat een medewerker zich fulltime met het onderwerp bezig kan houden,

* Heb een lange adem, de aanhouder wint!

* Bied de mogelijkheid om te leren,

* Deel successen en schaal ze op,

* Heb een open houding.

Philips kent een lange traditie als het aankomt op het nemen van sociale verantwoordelijkheid. Zo heeft Philips het Werkgelegenheidsplan (WGP), een ontwikkelprogramma voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat al 35 jaar loopt. Aan het programma hebben inmiddels meer dan 13.000 mensen deelgenomen. Na afronding van het programma vindt 70 procent een baan.

Lees ook hoe statushouder Mamou Alzoughbi succesvol aan de slag is bij Philips.

Vragen over het succesvol begeleiden naar en op het werk van statushouders kun je stellen via vragen@locusnetwerk.nl

Lees hier het artikel Hoe bemiddel je statushouders naar werk?

statushouders