Boven

Simpel Switchen in de Participatieketen

Met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ willen Divosa en het ministerie van SZW een beweging in gang zetten om overgangen in de participatieketen te versoepelen. Dan kan het gaan om inkomstenonzekerheid bij het aanvaarden van werk, of overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk.

Ieder mens wil iets maken van z’n leven. Zich ontwikkelen. Voor die ontwikkeling is een gevoel van veiligheid essentieel. Dan helpt het als je zeker bent van een stabiel inkomen. Als je eerst kunt uitproberen of je die ‘sprong in het diepe’ wel aankunt. En dat, als het toch niet lukt, de weg terug niet is afgesloten.

De 4 sporen van Simpel Switchen

Staatssecretaris van SZW Tamara van Ark stuurde eind 2018 de brief Simpel Switchen in de Participatieketen naar de Tweede Kamer. In deze brief beschrijft zij langs welke vier sporen zij de verschillende overgangen van niet werken naar beschut werk of van een bijstandsuitkering naar deeltijdwerk wil verbeteren en versoepelen:

  1. Vanuit de uitkering werken – en weer terugvallen
  2. Beter inzicht in de gevolgen van beginnen met werken
  3. Meedoen op de best passende plek
  4. Continuïteit in begeleiding en integrale ondersteuning

Simpel Switchen

Op allerlei plekken in het land laten gemeenten en uitvoeringsorganisaties zien hoe overgangen soepeler en simpeler kunnen. Divosa start nu met een project rondom overgangen tussen bijstandsuitkering en werk. Ook is er aandacht voor de samenhang met andere levenssferen van klanten. Daarbij werken ketelpartners als UWV, VNG, BvK en het Inlichtingenbureau samen. De beweging zal dus al snel breder en groter worden.

Lees de brief: Kamerbrief project Simpel Switchen in de Participatieketen (Rijksoverheid, december 2018)

Bron: divosa.nl