Midden

Pilot ‘Pathé gaat inclusief’ uitgebreid naar meerdere regio’s

Gemeenten en werkgeversservicepunten in verschillende regio’s enthousiasmeren voor de uitrol van de pilot ‘Pathé gaat inclusief’. Dat was het doel van de bijeenkomst die eind vorig jaar plaatsvond bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Want Pathé gaat in meerdere theaters mensen met een beperking werk bieden. Daarvoor is Pathé op zoek naar Service Employees die onder de doelgroep van de wet Banenafspraak vallen.

Op de bijeenkomst waren werkgeversservicepunten uit het hele land af gekomen. Zij zijn geïnteresseerd in een samenwerking met Pathé om medewerkers met een beperking te plaatsen als Service Employee bij Pathé. Vol interesse luisterden zij naar de toelichting van Michelle Bouman, HR Coordinator bij Pathé, en Chantal Botz, projectleider bij Locus. Samen trekken zij het project.

Pilot inclusief ondernemen bij Pathé

‘Aanleiding voor Pathé om meer proactief mensen met een beperking werk te bieden was onder andere de wet banenafspraak en de krapte op de arbeidsmarkt’, vertelt Bouman. ‘Wij ontvangen elk type bezoeker in onze theaters. Mede daarom willen we dat onze medewerkers daar een afspiegeling van zijn. Bovendien willen we als Pathé onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied van mvo.’

Maar hoe pak je dat aan? ‘Voorheen werd Pathé door verschillende werkgeversservicepunten en andere instanties in het land benaderd met de vraag of ze kandidaten kunnen plaatsen’, vertelt Bouman. ‘Graag, maar als we met alle partijen aparte afspraken moeten maken, is het voor ons als landelijk werkgever niet efficiënt uitvoerbaar. Daarom hebben we samen met Locus een aanpak ontwikkeld. Op deze manier kunnen we meer mensen duurzaam gaan plaatsen in onze theaters.’

Klein beginnen

‘De aanpak hebben we ontwikkeld in een pilot in samenwerking met het WGSP in Den Haag’, vertelt Chantal Botz. ‘Bewust zijn we klein begonnen. Samen hebben we ervaringen opgedaan, successen gevierd en onze neus gestoten. Het maken van structurele afspraken omtrent begeleiding en subsidies bleek bijvoorbeeld van belang. De leerpunten en voorwaarden voor succes hebben we beschreven in een handreiking waarmee andere regio’s en theaters nu hun voordeel kunnen doen.’

Wat hield de pilot bij Pathé in? Bouman: ‘De voorbereiding is gestart op het niveau van het hoofdkantoor: waar zien we kansen, welke ambities hebben we en wat vraagt dit van ons? Vervolgens hebben we samen met het Werkgeversservicepunt Den Haag en Locus gekeken naar welke taken de medewerkers kunnen doen. In 2016 zijn vervolgens bij Pathé Spuimarkt in Den Haag twee Service Employees gestart. Zij verwelkomen bezoekers, vouwen popcorndozen, maken zalen schoon en begeleiden bezoekers die slecht ter been zijn. Door hen goed te begeleiden en de taken op hen af te stemmen, bleken succesvolle en duurzame plaatsingen mogelijk.’

Aan de slag als Service Employee

Wie geschikt zijn? ‘We kijken vooral naar motivatie’, vervolgt Bouman. ‘En natuurlijk is het wel belangrijk dat iemand gastvrij is en het leuk vindt om met mensen om te gaan. Dat vinden wij als Pathé natuurlijk essentieel.’

‘De Service Employees krijgen in principe een contract met een vast aantal contracturen van minimaal 20 uur, waar reguliere medewerkers meestal flexcontracten hebben bij Pathé’, aldus Botz. ‘Dat heeft Pathé bewust gedaan om deze medewerkers de nodige structuur te kunnen bieden. Ook biedt Pathé zoveel mogelijk structuur op de werkplek en begeleiding op locatie.’

‘Zo hebben we ervoor gekozen om kandidaten door een externe jobcoach te laten begeleiden vanuit het WGSP’, vervolgt Botz. ‘Zij hebben de expertise om de Pathé en de kandidaat hierin te begeleiden. De dagelijkse begeleiding gebeurt door werknemers op de werkvloer, de zogenaamde buddies.

Daarvoor heeft Locus een introductieworkshop ontwikkeld voor managers en medewerkers van de theaters. Hoe communiceer je met deze medewerkers? Wat zijn kenmerken van veelvoorkomende beperkingen, en hoe ga je daarmee om? Ook komen vragen aan bod als: wat is mijn rol als begeleider en waar houdt deze op?’

Aan de slag in andere regio’s

‘Nu we de werkwijze bedacht en beproefd hebben, gaan we in andere regio’s aan de slag’, aldus Bouman. ‘Locus helpt ons nu bij het uitbreiden van de aanpak. 18 van de 28 Pathé theaters staan op dit moment open voor medewerkers met een beperking. Op sommige plekken zijn al mensen aan de slag en is er meer plek. Er moet wel tijd en ruimte zijn in een theater om de nodige begeleiding te kunnen bieden. Daarom geven de managers van de theaters aan wanneer zij eraan toe zijn en zij de juiste begeleiding kunnen bieden. Maar we hebben zeker niet te klagen over enthousiasme.’

De meeste aanwezigen zien de aanpak zitten, maar er zijn ook vragen. ‘Is detachering vanuit een sw-bedrijf mogelijk of plaatsing van statushouders?’, vraagt een deelnemer. Chantal Botz: ‘Dat is nu nog niet gebeurd, maar het is zeker niet ondenkbaar.’ Hoe zit het met de werktijden?, vraagt een andere deelnemer. ‘In een theater is er toch vaak sprake van onregelmatige uren?’

Klopt, aldus Bouman. ‘We bieden deze werknemers zoveel mogelijk werk overdag. Sommigen draaien ook avonddiensten. Dan is het wel prettig dat ze in de buurt wonen of eigen vervoer hebben.’

Zijn er uitzonderingen mogelijk op de aanpak die Pathé samen met Locus ontwikkeld heeft?, vraagt een ander. ‘In de pilots hebben we bedacht hoe het voor alle partijen het beste werkt’, aldus Bouman. ‘Die werkwijze is niet in beton gegoten, maar wel de basis van de afspraken die we ook graag met jullie maken. We maken het liefst zo min mogelijk uitzonderingen en benaderen deze medewerkers zoveel mogelijk net als onze andere medewerkers.’

De lunch staat klaar en na een rondleiding in het mooie theater van Pathé in Leidsche Rijn gaan de genodigden terug naar hun eigen regio. ‘Mooie aanpak!’, aldus een deelnemer. ‘We gaan in de regio Rotterdam zeker op zoek naar geschikte kandidaten!’

Bekijk ook het filmpje over de pilot bij Pathé in Den Haag.

Chantal Botz

Projectleider / Adviseur