Midden

Start ook een leerwerktraject als het Philips Werkgelegenheidsplan

De langetermijneffecten van het Philips Werkgelegenheidsplan blijken positief in termen van werkzekerheid en verblijf in ‘goede’ banen. Vooral migranten en mensen met een beperking profiteren. Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Locus kan bedrijven helpen bij het vormgeven van leerwerktrajecten zoals die van het Philips Werkgelegenheidsplan.

In Nederland kennen we een activerend re-integratiebeleid dat gericht is op een zo snel mogelijke overgang naar betaald werk. Echter, in dit publiek arbeidsbemiddelingsbeleid wordt nagenoeg niet geïnvesteerd in scholing om kwetsbare groepen meer perspectief te bieden op de arbeidsmarkt.

In Nederland bestaat ook een langdurig en grootschalig privaat programma, waarin (om-/bij)scholing centraal staat. Het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) biedt werkervaringsplaatsen aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Langetermijneffect Philips Werkgelegenheidsplan

In een onderzoek werd gekeken naar het langetermijneffect van deelname aan dit programma, tot tien jaar na uitstroom, op het aantal weken per jaar in een baan. Tevens werd onderzocht of deelname aan het programma invloed heeft op het aantal weken in banen die aansluiten bij de vaardigheden van werknemers.

Metingen laten een positief langetermijneffect zien voor (oud-)deelnemers op de mate van werkzekerheid en ook op het verblijf in ‘goede’ banen. Het grootste effect op zowel werkzekerheid als het verblijf in goede banen vinden we voor mensen met een arbeidsbeperking en voor mensen met een migratieachtergrond, twee van de doelgroepen van het Philips Werkgelegenheidsplan.

Wil je ook een leerwerktraject opstarten als het Philips Werkgelegenheidsplan?

Philips was van meet af aan betrokken bij ons netwerk. De aanpak die aan de basis ligt van het Philips Werkgelegenheidsplan hebben we beschreven in de handreiking Leerwerktrajecten. Deze handreiking beschrijft wat bedrijven nodig hebben om succesvol een leerwerktraject vorm te geven – van voorbereiding tot uitvoering en evaluatie. Ook beschrijft het hoe bedrijven en gemeenten succesvol kunnen samenwerken op dit gebied.

Locus kan jouw organisatie ook ondersteunen bij het opzetten van leerwerktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In september organiseren we tevens een sessie over het Philips Werkgelegenheidsplan. Interesse? Neem contact met ons op via vragen@locusnetwerk.nl

Lees het promotieonderzoek

Lees de handreiking Leerwerktrajecten

Hanne Overbeek

Directeur