PWRI stimuleert inclusieve arbeidsmarkt

Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) stimuleert sinds dit jaar actief de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet het fonds door het voeren van een ‘insluitingsbeleid’. Dit beleid houdt in dat zij extra beleggen in bedrijven die daadwerkelijk werk maken van de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dat beleid concreet vorm te geven hanteert PWRI de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) als meetinstrument. Namens PWRI bezoekt Locus de geselecteerde bedrijven en desgewenst faciliteert en ondersteunt Locus de bedrijven bij het voldoen aan die PSO criteria.

Van 50 naar 150 bedrijven 

Op verzoek van PWRI heeft Locus hiervoor in 2016 ca. 50 beurgenoteerde bedrijven benaderd om hen voor te lichten en dienstverlening aan te bieden. PWRI breidt dit ‘universum’ in 2017 uit met naar 150 bedrijven. Deze samenwerking van PSO, PWRI en Locus creëert een enorme impact op het inclusief ondernemen van zo’n 150 grote ondernemingen en hun ketenpartners. Dit leidt uiteindelijk tot een toename in duurzame arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

PWRI bestuur aan het woord 

Het KASBANK magazine ‘KAS Selections’ publiceerde in hun meest recente uitgave een interview met Kees de Wit en Albert Vink, bestuurders bij PWRI over hun insluitbeleid. Dat interview lees je hier >