Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI) maakt werk van inclusie

Ook in 2018 gaat Locus weer op pad voor het Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI). Al zo’n dertig bedrijven in de Inclusion portefeuille van het PWRI zijn actief aan de slag gegaan met certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en dus met het creëren van een inclusieve organisatie. Eind dit jaar is het onze ambitie dat alle 50 bedrijven over de streep zijn en werk maken van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Inclusion portefeuille
Het PWRI wil meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bedrijfsleven aan het werk zien en daarmee ‘duurzaam inclusief ondernemen’ in Nederland stimuleren. In 2016 heeft het fonds een Inclusion portefeuille voor 50 beursgenoteerde bedrijven ontwikkeld. Jaarlijks doet het PWRI een Impact investering in de bedrijven opgenomen in de portefeuille.
Als tegenprestatie vraagt het PWRI dat de bedrijven de inspanningen om mensen met een afstand aan het werk te helpen zichtbaar maakt via het keurmerk Prestatie Ladder Socialer Ondernemen (www.PSO-Nederland.nl ). Het PWRI heeft Locus gevraagd om haar in 2018 te ondersteunen bij de realisatie van haar ambities.