Pathé start pilot

Bioscoopketen Pathé en Locus hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld om de mogelijkheden te onderzoeken voor het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de organisatie. Uitgangspunt daarbij was dat dit werk betreft dat van toegevoegde waarde is. Locus heeft op verzoek van Pathé Werkgeversservicepunt Haaglanden gevraagd een functie analyse uit te voeren bij Pathé Spuimarkt. Uit de analyse blijkt dat er ruime mogelijkheden zijn om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. In de komende periode geven Pathé en WSP Haaglanden operationeel invulling aan deze pilot. Bij gebleken succes van de pilot, is de kans groot dat dit leidt tot een landelijke uitrol van dit concept.