Oppositie bezorgd over garantiebanen

Oppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie, SP en CDA maken zich zorgen over de uitvoering van de Participatiewet. Het aantal garantiebanen bij de overheid blijft achter en beschut werk komt niet van de grond. Zij vinden dat kwetsbare burgers de dupe zijn. Dat was hun boodschap in het Algemeen Overleg Participatiewet op 16 maart 2016.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma beaamt dat er bij sommige overheden achterstanden zijn. Zij noemt de politie, de belastingdienst en het basisonderwijs expliciet als achterblijvers. Klijnsma gaat bij collega bewindspersonen aandringen op actie. Zij belooft voor de zomer de Kamer te informeren over de stappen die haar collega’s (gaan) zetten.

Lees meer op www.divosa.nl