‘Op naar de 100.000 banen!’ is een initiatief van ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Ondersteund door Instituut Gak zet het projectteam zich in om werkgevers te ondersteunen bij de invulling van de Banenafspraak. Staatssecretaris Van Ark heeft ‘Op naar de 100.000 banen!’ nu gevraagd om voort te bouwen op de successen in de marktsector en ook overheidswerkgevers te informeren en inspireren. De opdracht geldt in eerste instantie voor twee jaar.

De vraag van de staatssecretaris van SZW aan het projectteam past in het brede offensief dat Van Ark opstart om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze neemt verschillende maatregelen om het voor werkgevers, uit markt en overheid, eenvoudiger te maken om mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan te nemen.

Drie onderdelen

De opdracht van de staatssecretaris is gericht op drie verschillende onderdelen. Als eerste het actief motiveren van werkgevers die zich al bezighouden met de banenafspraak en van werkgevers die er nog geen ervaring mee hebben. Daarnaast is het de bedoeling om meer aandacht te genereren voor regionale samenwerking tussen alle betrokkenen. Ten derde zal het projectteam zich richten op verdere uitwerking en onderzoek van de mogelijkheden tot samenwerking tussen overheid en markt.

Overheidswerkgevers lopen achter op banenafspraak

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2019 in totaal 53.390 banen gerealiseerd voor mensen die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen: 40.942 banen via een regulier dienstverband en 12.448 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de meest actuele Regionale UWV-trendrapportage van april 2019.

De doelstelling van de banenafspraak voor 2018 was het realiseren van 43.500 extra banen. Werkgevers hebben de doelstellingen dus gehaald. Dat geldt niet voor werkgevers in de sector overheid: zij realiseerden 7.940 extra banen, terwijl de doelstelling 12.500 extra banen was in 2018. ‘Op naar de 100.000 banen!’ gaat ook overheidswerkgevers informeren en inspireren rond de Banenafspraak. ‘Een eervolle opdracht‘, zegt commissaris Aart van der Gaag.

Van Ark: ‘Dat het aantal extra banen is gehaald is een compliment waard. Vooral aan de werkgevers in de marktsector. Het is teleurstellend dat de overheid ook in 2018 achter is gebleven. Daar is nog een aantal flinke stappen te zetten. Tegelijkertijd constateer ik dat de overheidswerkgevers zijn begonnen met een inhaalslag. Ik verwacht dat de nieuwe acties de overheid verder zullen helpen.’

Bron: www.opnaarde100000.nl