No-riskpolis: uitbreiding gehele doelgroep P-wet

Als werkgever krijg je een ziektewet-uitkering van UWV, als een werknemer met een indicatie Banenafspraak ziek wordt; de no-riskpolis. Deze uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Per 1 januari 2017 wordt deze no-riskpolis uitgebreid naar de gehele doelgroep Participatiewet. Dit staat in een wetswijziging die op 8 november is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Hierin is tevens vastgelegd dat de no-riskpolis ook na 2020 blijft bestaan. Lees meer op de website van Cedris>