Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven live

Donderdag 29 maart lanceerde de AWVN in het bijzijn van staatssecretaris Tamara van Ark van SZW de Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven. Dat gebeurde tijdens de Dag van de Duizend Voorbeelden.

De database bevat de namen van inclusieve werkgevers (zowel uit de markt als uit de overheidssectoren) met een link naar een plek waar informatie over inclusief werkgeven bij de betreffende organisatie te vinden is. Verder bevat het een aantal kenmerken, waarop gezocht kan worden. Bijvoorbeeld arbeidsmarktregio en sector.

De eerste 200 inclusieve werkgevers staan al in deze databank, het is de bedoeling dat alle inclusieve werkgevers hierin vermeld worden. De komende maanden volgen nog eens 200 voorbeeldwerkgevers, waarvan we al gegevens hebben. Na de zomer vraagt de AWVN werkgevers die nog ontbreken, ook hun gegevens aan te leveren.

Locus Netwerk gaat tevens voorbeeldwerkgevers uit haar netwerk aandragen. Locus-partners – en natuurlijk alle werkgevers die bezig zijn met inclusief ondernemen – kunnen ook zelf hun goede voorbeeld aanmelden via deze link.

Bron: AWVN.