Midden

Mondial Movers lanceert opleiding voor mensen met een beperking

Verhuisbedrijf Mondial Movers introduceert een nieuwe opleiding tot verhuismedewerker. Deze praktische opleiding is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens hun opleiding gaan zij aan de slag bij Mondial Movers. De opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met Locus Netwerk en De Normaalste Zaak, met financiering van SBCM.

12 september jl. was het zover: het interactieve werkboek voor de nieuwe opleiding tot verhuismedewerker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werd gepresenteerd aan de aandeelhouders van Mondial Movers.

‘Mondial Movers heeft 27 vestigingen door Nederland’, vertelt Tom Stuij, directeur van Mondial Movers. ‘Wij hebben allemaal liefde voor het vak en willen dat graag delen. Bovendien draait onze branche goed waardoor er voldoende ruimte is om nieuwe mensen aan te nemen.’

Zo ontstond het idee om een opleiding te ontwikkelen voor mensen zonder startkwalificatie. Het streven is om leerlingen die geslaagd zijn een contract aan te bieden. Na het succesvol doorlopen van de opleiding krijgen de leerlingen het certificaat ‘Verhuismedewerker’.

Er is veel animo voor de opleiding. ‘In eerste instantie richten we ons op praktijkschoolleerlingen’, vertelt Stuij. ‘Maar ook statushouders, zij-instromers, mensen zonder startkwalificatie en bijstandsgerechtigden komen in aanmerking.’ Onder leiding van een leermeester worden zij op de werkvloer opgeleid bij Mondial Movers.

Leren en doen

Arie van den Herik, die de opleiding ontwikkelde in samenwerking met Locus Netwerk en de Normaalste Zaak, is een vurig voorstander van leren in de praktijk. ‘Een deel van de leerlingen heeft moeite met lezen of schrijven. Leren en doen is dan de oplossing.’

Daarom bestaat de opleiding uit een interactief werkboek met praktijkopdrachten en QR-codes naar instructiefilmpjes. ‘Daarin komen alle aspecten van verhuizen aanbod’, vervolgt Van den Herik. ‘Denk aan inpakken, werken met verhuismaterialen, contact met de klant en veilig werken. De leerlingen doorlopen alle opdrachten op de werkvloer.’

Duurzaam werk

Mondial Movers verwacht veel van de opleiding. Stuij: ‘De leerlingen nemen we tijdens de opleiding mee in de bedrijfsprocessen. Ze gaan met ervaren medewerkers van Mondial Movers op pad. Het opleidingstraject wordt individueel afgelegd. Daardoor is er de tijd om in eigen tempo vakkennis op te doen. Voor mensen zonder kwalificatie is dit een prachtige manier om zelfvertrouwen op te bouwen en een eerste diploma te behalen.’

En dat niet alleen, aldus Van den Herik. ‘Het biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op een duurzame baan. Zij komen meestal niet op de geijkte manier aan werk. Zo vallen mensen die geschikt zijn voor het vak niet meer buiten de boot.’

Kwaliteit van de opleiding

De opleiding is samengesteld door ETS Taaltrainingen  en wordt vaktechnisch begeleid door een werkgroep bestaande uit ervaren verhuizers.

Mondial Movers wil zo mensen op te leiden die aan de slag kunnen bij bedrijven aangesloten bij Erkende Verhuizers. Locus Netwerk onderzoekt de komende maanden met Mondial Movers of ook andere regio’s met de aanpak aan de slag kunnen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met een lokale vestiging van Mondial Movers of via info@mondial-movers.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Locus Netwerk via chantal@locusnetwerk.nl of met De Normaalste Zaak via arie@quadraet.nl

 

Katrien van Meenen

Directeur Bedrijfsvoering