Midden

Moeite met invullen van vacatures? Lees de tips!

Het is regelmatig in het nieuws: werkgevers hebben moeite om mensen te vinden voor hun vacatures. In sommige sectoren leidt dit zelfs tot beperking van de groei van ondernemingen. Het UWV berichtte begin dit jaar dat de helft van de vacatures moeilijk in te vullen is.

Er is sprake van een mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De mensen die nu nog aan de kant staan hebben vaak een extra duwtje of ondersteuning nodig om aan het werk te komen en te blijven. Inclusief ondernemen is wellicht de oplossing voor een deel van deze problemen. Locus geeft tips hoe je dit kunt doen.

Tip 1 Ontlast gespecialiseerde medewerkers, denk niet in vacatures

Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het ontlasten van de gespecialiseerde (en schaarse) medewerkers. Bijvoorbeeld door taken waar niet direct de specialisatie voor nodig is bij de medewerker weg te halen en te laten uitvoeren door een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Functiecreatie is daarvoor de meest gebruikte methode. Zie voor een gecertificeerde functiecreator (jobcreator) het register op de website van SBCM. Lees hier meer over functiecreatie en beter matchen.

Tip 2 Leid mensen zonder startkwalificatie op de werkvloer op (praktijkleren)

Er zijn vele mogelijkheden om mensen zonder startkwalificatie op te leiden op de werkvloer voor mbo-functies. Nieuw is de methode Praktijkleren volgens de Boris-methodiek. Daarbij worden functies opsplitst in taken en die taken vervolgens in activiteiten. Als je die activiteiten traint op de werkvloer dan zijn mensen die geen opleiding hebben zeker geschikt te maken voor belangrijke taken. Lees hoe onze partners Mondial Movers dit aanpakt.

 Tip 3 Organiseer met meerdere werkgevers instroomtrajecten

Denk ook eens aan het opzetten van opleidingen via de eigen sector. In veel sectoren zijn ontwikkelfondsen ingericht. Hiervan kan gebruikt gemaakt worden. Informeer bij je brancheorganisatie en werk hierbij samen met arbeidsmarktregio’s om instroom van een grotere groep te garanderen. Locus kan daarbij ondersteunen.

Tip 4 Boor talenten aan van statushouders

Veel  statushouders willen heel graag werken en/of de Nederlandse taal verbeteren op de werkvloer. Ontdek hoe je dit onbenut talent kunt aanboren.

Tip 5 Heb oog voor de ‘extra’ waarde

Voor de meeste medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt geldt dat ze zeer gemotiveerd zijn. Werkgevers die met hen werken vertellen vaak dat het in dienst hebben van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt veel waarde toevoegt – materiële en immateriële.

Tip 6 Organiseer een praktische en creatieve meet & greet

Organiseer met de arbeidsmarktregio een creatieve en praktische meet & greet voor werkgevers en kandidaten. Bijvoorbeeld door in de horeca met een groep werkzoekenden de kookstudio in te duiken of in de transport en logistiek een dag (of meer dagen) mee te rijden op de vrachtwagen. Zo leer je de mensen echt beter kennen.

Tip 7 Schakel expertise in

Voor ondersteuning bij jouw keuze voor de beste aanpak voor jouw bedrijf kun je Locus inschakelen. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die zicht richt op het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de vraag van de bedrijven. Wij hebben ervaring in de ondersteuning van bedrijven en leggen zondig voor jouw organisatie verbindingen naar gemeenten en sw-bedrijven en particuliere aanbieders.

Meer informatie? Mail naar vragen@locusnetwerk.nl

Katrien van Meenen

Directeur Bedrijfsvoering