Boven

Minder mensen maken gebruik van loonkostensubsidie dan verwacht

Er maken minder mensen gebruik van loonkostensubsidie dan bij de invoering van de Participatiewet was voorzien. Daardoor zijn de beschikbare participatiemiddelen nu nog toereikend. In de komende jaren ontstaan naar verwachting wel tekorten doordat de middelen minder snel toenemen dan het aantal mensen die met begeleiding aan de slag gaan.

Dat concludeert onderzoeksbureau Berenschot naar aanleiding van onderzoek in opdracht van Divosa, Cedris en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Invoering Participatiewet

Bij de invoering van de Participatiewet zijn ramingen gemaakt van het aantal mensen met een beperking. Ook zijn de budgetten voor de uitvoering bepaald. We zijn nu bijna vier jaar verder. De vraag is in hoeverre gemeenten erin slagen om de doelgroep aan de slag te krijgen. Ook is het de vraag in hoeverre de budgetten toereikend zijn en hoe de financieringssystematiek gemeenten ondersteunt bij het realiseren van de doelstellingen.

Bron: divosa.nl

Lees meer