Midden

Kabinet komt met offensief voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking moeten eenvoudiger aan het werk, stelt staatssecretaris Tamara van Ark van SZW. Daarom introduceerde zij 20 november jl. een breed offensief om knelpunten aan te pakken. Knelpunten die spelen bij werk voor mensen met een beperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Het gaat om zowel de Wajong, de banenafspraak als beschut werk. 

Vandaag stuurde Van Ark haar offensief naar de Tweede Kamer en ging het wetsvoorstel Wajong in internetconsultatie. Het kabinet zet daarmee samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders op vier punten stappen voor verbeteringen voor mensen met een beperking.

Verbeteringen voor mensen met een beperking

  • Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden,
  • (meer) Werken wordt aantrekkelijker,
  • Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden,
  • Duurzaam werk wordt gestimuleerd.

‘Heb je een arbeidsbeperking en ga je een dag extra werken, dan moet je ook meer loon overhouden. Heb je als werkgever drie mensen met een arbeidsbeperking in dienst, dan moet de subsidie voor alle drie op dezelfde dag binnen komen. Zet je na een psychische inzinking de stap naar werk en het gaat toch niet, dan moet je terug kunnen vallen op je oude uitkering’, aldus Van Ark

‘Werk is om veel redenen belangrijk. Mensen vertellen mij dat ze het fijn vinden dat ze nodig zijn. Ze worden uitgedaagd, hebben collega’s en een eigen inkomen. Gelukkig komen er steeds meer mensen aan het werk, maar er zijn nog obstakels’, zegt Van Ark. Zij heeft het afgelopen jaar bij werkgevers, mensen met een arbeidsbeperking, gemeenten en UWV en belangenbehartigers gezien wat er knelt en wat mogelijke oplossingen zijn.

De groep mensen met een arbeidsbeperking is divers. Veel mensen met een beperking kunnen zonder hulp minimumloon of meer verdienen. Voor wie dat niet kan, is er ondersteuning zoals loonkostensubsidie, jobcoaches, een no riskpolis en aanvullende uitkeringen. Lees meer

Bron: www.nieuwsszw.nl