Midden

Mensen die uit uitkering komen, tellen langer mee bij PSO-certificering

Met ingang van 1 april 2019 heeft PSO Nederland haar handleiding geactualiseerd. Een belangrijke verandering is dat mensen die uit de uitkering komen, langer meetellen voor PSO-certificering.

Mensen die bij het bedrijf zelf in de WIA zijn gekomen, tellen bij aanvragen na 1 april 2019 mee voor PSO-certificering. Leerlingen van vso- en pro-scholen tellen vanaf 1 april 2019 zwaarder mee (‘gewicht 1’ in plaats van ‘0,5’) bij PSO-certificering, ook als er sprake is van een leerwerkovereenkomst of stage.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Ontvingen mensen vóór instroom een (bijstands)uitkering van een gemeente? Dan tellen ze vanaf het moment van instroom 5 jaar mee voor PSO-certificering in plaats van 3 jaar. Tenminste, zo lang ze werkzaam zijn bij de organisatie die de PSO-certificering aanvraagt.
  • Zijn medewerkers arbeidsongeschikt geworden bij de PSO-aanvrager en werken ze hier weer of nog steeds? Dan telden ze tot versie 1.7 niet mee voor PSO-certificering. Dat verandert: vanaf 1 april 2019 tellen ze mee voor de PSO-certificering.
  • Zijn leerlingen afkomstig van vso- of pro-scholen (voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs)? Dan tellen ze vanaf 1 april 2019 zwaarder mee bij PSO-certificering. Namelijk als ‘gewicht 1’, ook als er sprake is van een leerwerkovereenkomst of stage. Ze tellen dus niet langer als ’gewicht 0,5’ zoals bbl/bol’ers op niveau 1

Kijk voor meer i formatie op de website van PSO Nederland.