Midden

Maatschappelijk verantwoord inkopen: zo doe je dat

Wil je maatschappelijk verantwoord inkopen? Wil je dit op een zo inclusief mogelijke manier vormgeven? En wil je zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk krijgen en houden? In opdracht van Cedris schreef Van Doorne de handleiding socialer aanbesteden. Deze handleiding helpt om dit op een juiste en zorgvuldige manier te doen.

Sociaal maatschappelijk verantwoord inkopen (SROI) is een belangrijk onderdeel bij aanbestedingen. Veel organisaties passen social return (SROI) toe in de aanbestedingen. Helaas kijken inkopers nog weinig naar een mogelijkheid binnen de Aanbestedingswet, namelijk het uitzetten van een voorbehouden opdracht (Aanbestedingswet artikel 2.82). Cedris heeft Van Doorne daarom opdracht gegeven om een handleiding te ontwikkelen met een stappenplan voor het uitzetten van voorbehouden opdrachten.

Doel van de handleiding is om meer bekendheid te geven over dit instrument. Daarnaast geeft de handleiding een zorgvuldige uitwerking van het antwoord van de staatssecretaris Keijzer over het meetellen van sociale detacheringen in een voorbehouden opdracht. De handleiding socialer aanbesteden is met name interessant voor inkopers. Deze handleiding:

  • Informeert u over wat een voorbehouden opdracht inhoudt;
  • Geeft een juridische toelichting hoe en wanneer sociale detacheringen meetellen;
  • Helpt u om stapsgewijs een voorbehouden opdracht op een juiste en zorgvuldige manier volgens de aanbestedingsregels in de markt te zetten.

Door het instrument van de voorbehouden in te zetten, geeft u een krachtige impuls aan het bereiken van een inclusievere arbeidsmarkt.

Voorbehouden opdrachten en de PSO-30+(Abw)-Certificering

Eerder is door PSO Nederland (Prestatieladder Sociaal Ondernemen), TNO en Cedris het PSO-30+(Abw)-Certificaat ontwikkeld. Met deze certificering kunnen sociale ondernemingen aantonen of ze voldoen aan de eisen voor voorbehouden opdrachten. Deze certificering kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het uitzetten van een voorbehouden opdracht. Naar aanleiding van het antwoord van de staatssecretaris, en de juridische duiding in de handleiding is de PSO 30+ certificering aangepast. Vanaf 1 april 2019 tellen sociale detacheringen mee in de berekening van de PSO 30+ certificering. Daar lees je meer over via deze link.

Lees meer op de website van Cedris

Lees de Handleiding sociaal aanbesteden