Boven

‘Minder administratieve lasten voor werkgevers’

Er is een felle discussie over de instrumenten loonkostensubsidie versus loondispensatie. Behalve belangenorganisaties laten ook burgers zich indringend horen. Locus-voorzitter en directeur van Albron Teun Verheij vertolkte 18 april jl. het standpunt van Locus over dit onderwerp tijdens het rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie SZW over de invoering van loondispensatie in de Participatiewet.

Bij het rondetafelgesprek waren ervaringsdeskundigen, vakbonden, wetenschappers, werkgevers en uitvoeringsorganisaties aanwezig.

Locus vindt het mooi dat iedereen hetzelfde doel heeft. Namelijk: meer mensen met een beperking aan het werk en minder administratieve lasten voor werkgevers.

Administratieve lasten voor werkgevers

Loonkostensubsidie in de huidige vorm werkt niet, aldus Verheij tijdens het rondetafelgesprek. Hij doelt daarmee op het feit dat loonkostensubsidies op allerlei manieren door gemeenten worden toegepast, met een hoge administratieve lastendruk voor werkgevers als gevolg. Vooral als deze op meer plekken in het land actief zijn.

‘Loondispensatie is in de huidige vorm ook niet de oplossing’, vervolgt Verheij. ‘We moeten niet kijken naar de systematiek, maar naar de kern van het probleem. We willen samen met alle betrokkenen een alternatief bedenken.’

Een belangrijk aspect is de administratieve lastendruk, benadrukt Verheij. ‘Met name doordat we een decentrale uitvoering kennen. Daar moeten we een oplossing voor te bedenken. Laat werkgevers die op veel plekken actief zijn de administratie landelijk afhandelen.’

Het moet eenvoudiger, daar is iedereen het over eens

Het moet eenvoudiger, stelt ook AWVN-voorzitter Harry van de Kraats: ‘385 gemeenten met verschillende regelingen en administratieve processen is het grootste probleem.’

Verheij: ‘Maar we moeten niet een probleem oplossen met een ander probleem en lasten van sterke naar kwetsbare schouders overhevelen.’

Locus gaat zich de komende tijd sterk maken voor een minder door eenzijdige belangen gedreven oplossing.

Locus is een netwerk van landelijk opererende werkgevers, sw-bedrijven en gemeenten. Samen maken we duurzame aanpakken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. #Sameninclusief