Boven

Loonkostensubsidie en loondispensatie: belangrijke instrumenten

Loonkostensubsidie en loondispensatie zijn belangrijke instrumenten voor mensen met een beperking om werk te kunnen krijgen en behouden. Dat blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van SZW heeft laten uitvoeren naar de effectiviteit en werking van deze instrumenten. Loonkostensubsidie wordt daarbij hoger gewaardeerd door werkgevers die inclusief ondernemen, werknemers en uitvoerders.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers financiële compensatie een belangrijke randvoorwaarde vinden om mensen in dienst te nemen en te houden. Loonkostensubsidie en loondispensatie bieden die compensatie. Daarnaast blijkt dat de jongeren die van deze instrumenten gebruikmaken, hun baan langer behouden dan vergelijkbare jongeren in de bijstand en de Wajong die zonder deze instrumenten aan het werk gaan.

Loonkostensubsidie meer gewaardeerd

Het onderzoek ondersteunt de keuze van het kabinet om de plannen voor loondispensatie te laten vallen en het instrument loonkostensubsidie te behouden. Zowel werkgevers die inclusief ondernemen, werknemers als gemeenten zijn meer gecharmeerd van loonkostensubsidie, zo bleek uit de gesprekken die de onderzoekers met hen hadden. Loonkostensubsidie vinden zij namelijk praktischer voor de werknemers omdat die dan één inkomstenbron hebben. Ook voelt het eerlijker. Werknemers met een arbeidshandicap zijn met een loonkostensubsidie gelijkwaardiger aan hun collega’s omdat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben. Er zijn wel een aantal leerpunten.  > Lees meer

Bron: www.divosa.nl