Midden

Hoe bemiddel je statushouders naar werk?

Om die vraag draaide de Locus-leerkring donderdag 28 juni jl. in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Ruim vijftien aanwezigen van gemeenten en het UWV namen deel aan de sessie. Te gast was Blerim Mustafa, transitiemanager HR bij Albron/Facilicom en zelf op zijn zeventiende gevlucht uit Kosovo. Als ex-vluchteling en werkgever deelde hij zijn dubbele ervaringsdeskundigheid.

Onder leiding van Hanne Overbeek van Locus Netwerk zetten de aanwezigen samen de succesfactoren voor deelname van statushouders aan de arbeidsmarkt op een rij. Op basis van casuïstiek werden de successen en teleurstellingen gedeeld en geanalyseerd. Wat is geleerd van de teleurstellingen? Wat werd er de volgende keer anders gedaan?

Een constructief gesprek volgde, met respect voor de perspectieven van werkgever, werkzoekende en gemeente. Hoe kunnen we de mismatch, waar veel statushouders mee kampen, overbruggen?

Stage met behoud van uitkering

Met stip op nummer één: de taal- en werkervaringsstage. Geef statushouders de gelegenheid om een bepaalde periode met behoud van uitkering stage te lopen bij een bedrijf. Ook is het zaak om veel aandacht te besteden aan de nazorg en begeleiding van statushouders. Overbeek: ‘Houd als gemeente en werkgever voortdurend de vinger aan de pols. Doe het samen en laat pas los als het succes daar is.’

De besproken succesfactoren gaan de betrokkenen delen met hun management team en de afdelingen beleid. Zo werken zij samen aan meer succes bij het bemiddelen van statushouders naar werk.

De dag werd besloten met een ‘Facilicom-vacaturelunch’, waar Blerim de vacatures deelde in de regio. Met recruiters van verschillende bedrijven worden vervolggesprekken gepland om het traject vorm te geven om de mismatch te overbruggen.

Marktbewerkingsplan Holland Rijnland

De bijeenkomst vond plaats in het kader van de uitvoering van het marktbewerkingsplan Holland Rijnland. Doel van het marktbewerkingsplan: realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt in de regio Holland Rijnland. Doen en handen uit de mouwen staan in dat plan voorop. Holland Rijnland is de samenwerkingsorganisatie van 14 gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio en de Rijn- en Veenstreek. Ook UWV is nauw bij het plan betrokken.

Reacties van deelnemers

Blerim Mustafa, transitiemanager HR Albron/Facilicom: ‘Dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb genoten van de goed dialoog met elkaar vanmorgen. Ik heb alle vertrouwen dat we mooie dingen gaan doen samen in Holland Rijnland.’

Roalda van Tilburg, beleidsmedewerker bij een gemeente: ‘Fijn dat ik er vanmorgen bij kon zijn. Ik heb er veel van opgestoken.’

Paul Duijvensz, secretaris bestuurlijk- en MT overleg Holland Rijnland: ‘Was een heel goede bijeenkomst, riekt naar meer!’

Wil je ook een Locus-leerkring organiseren in jouw arbeidsmarktregio?

Neem dan contact op met Locus Netwerk via vragen@locusnetwerk.nl!