Locus partners zetten samen in op 2e spoor

Werknemers, die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer in je eigen organisatie kunnen werken, (tijdelijk) aan de slag bij andere werkgevers én met HR-collega’s sparren over de Poortwachter Tweede Spoor problematiek. Dat was de wens van een groep HR professionals uit het Locus Netwerk, die Locus medio 2016 samenbracht. Inmiddels komt deze groep met een kleine 20 deelnemers regelmatig bij elkaar. Ze delen kennis, maar helpen elkaar ook daadwerkelijk. De eerste successen zijn geboekt. De groep heeft inmiddels via Locus ook contact gelegd met P-Centrum Nederland. Bij dit centrum zijn over het hele land SW-bedrijven aangesloten die de Locus partners, op hun verzoek, tweede spoor trajecten aanbieden.

Betrouwbare (gespreks)partners

Eén van de deelnemers Madelon van den Heiligenberg (DB Cargo Nederland N.V.): “Met de Locus Tweede Spoor groep vinden goede bijeenkomsten plaats, waarbinnen iedereen elkaar steeds beter leert vinden. We streven ernaar om medewerkers met en bij elkaar werkzaam te houden. De deelnemende bedrijven geven er bedrijfspresentaties, zodat we elkaar ook echt goed leren kennen en delen ook andere informatie. Het is echt een interessant HR netwerk geworden.” Het Locus Netwerk blijkt hiermee heel geschikt om betrouwbare (gespreks)partners bij elkaar te brengen op een thema als dit. Wil je als partner van Locus meer weten of ook deelnemen aan deze groep?  Dan kun je contact opnemen met Hanne Overbeek via hanne@locusnetwerk.nl