Locus Jaarverslag 2016

Met gepaste trots presenteert Locus het jaarverslag over 2016, waarin we terugkijken op een bewogen jaar. Met ons netwerk stonden we in 2016 stil bij wat we bereikt hebben in de voorgaande vijf jaar. We realiseerden een groeiend netwerk van werkgevers, gemeenten, SW-bedrijven, UWV en andere samenwerkingspartners. En met resultaat: de inclusieve arbeidsmarkt werd steeds minder droom en steeds meer daad!
In 2016 hebben we opnieuw forse stappen vooruit gezet. We realiseerden binnen het Locus Netwerk echt duurzaam werk voor gemotiveerde mensen met een beperking bij landelijke bedrijven. In dit jaarverslag lees je over die beweging en bereikte resultaten bij werkgevers.

In 2016 constadeerden we echter ook enkele cruciale hobbels op de weg naar een echt inclusieve arbeidsmarkt. Wat ons betreft belangrijke thema’s voor 2017 en 2018.
Locus blijft zich in ieder geval inzetten voor een duurzame inclusieve arbeidsmarkt met een groeiend en bloeiend netwerk van bedrijven, gemeenten, SW-bedrijven en arbeidsmarktregio’s en diverse samenwerkingspartners.

Maar nu eerst: de terugblik op het 2016 van Locus. Veel leesplezier!