Locus in 2017…en 2018!

Er gebeurde weer veel in het Locus Netwerk in 2017. Daarover lees je alles in de publicatie Locus in 2017. Ook in 2018 leggen we de lat hoog. Onze inzet is en blijft: samen met publieke en private partijen organiseren van duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

In 2017 maakten we in het Locus Netwerk weer diverse bedrijfsaanpakken voor mensen met een beperking en startten we pilots. Veel van die Locus-pilots resulteerden in duurzaam werk voor mensen met een beperking en nieuwe projecten voor statushouders en praktijkschoolleerlingen. Zoals bij Emté supermarkten, Van Voskuilen, NH Hotels, FrieslandCampina en Pathé Bioscopen.

Andere belangrijke ontwikkelingen in 2017 waren onze samenwerkingen met het Pensioenfonds Werk en (re)integratie en de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Daarmee geven we een impuls aanduurzaam inclusief ondernemen bij zo’n 150 grote ondernemingen en hun ketenpartners.

2017 liet een verbreding van de vraag zien. Zo organiseerden we op verschillende plekken projecten met praktijkschoolleerlingen en statushouders. Gemeenten en arbeidsmarktregio’s staan ook voor nieuwe uitdagingen. Zo ondersteunden we de arbeidsmarktregio Holland Rijnland bij het maken van een praktisch marktbewerkingsplan met concrete activiteiten.

2018

2018 staat voor Locus in het teken van doorgaan en beter worden. We willen een kwaliteitsslag maken naar onze twee klantgroepen: bedrijven en publieke partijen. Met onze overheidspartners gaan we in gesprek over hoe beter samenwerken ons allemaal meer kan opleveren. Daarom gaan we in 2018 gericht vragen ophalen uit de arbeidsmarktregio’s. Wat zijn bij hen de specifieke vraagstukken? En hoe kan het Locus Netwerk daaraan bijdragen?

Een ander aandachtspunt in 2018 is het ondersteunen van gemeenten en overheidsorganisaties bij inclusie. Dit gezien zij te maken hebben met de Quotumwet. We onderzoeken hoe gemeenten ook kunnen profiteren van aanpakken die we met en voor werkgevers realiseren in ons netwerk. Daarvoor zijn gestart met de leerkring ‘De inclusieve gemeente’.

Lees de publicatie Locus in 2017

Vragen? Stuur een mail aan vragen@locusnetwerk.nl