Leiden en Locus werken aan aanpak statushouders

De gemeente Leiden en de regiogemeenten staan voor de uitdagende opdracht om in de komende periode 525 statushouders te integreren in de samenleving. Het vinden van werk speelt daarbij een belangrijke rol. Locus ondersteunt de gemeente Leiden bij het ontwikkelen van activiteiten om werkgevers te informeren en een programma op te stellen voor statushouders op het gebied van kennismaking met de arbeidsmarkt, stages, scholing en uitstroom naar werk. De gemeente Leiden en Locus werken zo samen aan een innovatieve benadering voor re-integratie van statushouders. Vanzelfsprekend betrekken we hier ook partners uit het Locus Netwerk bij. Deze aanpak zullen we bij gebleken succes ook in andere regio’s uitrollen, in samenwerking met onze leden en partners.