Leerwerkplekken TwenteMilieu

Locus partner TwenteMilieu heeft een leerwerktraject opgezet, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een opleiding en een baan te helpen. Sinds eind september werken er acht mensen in dit nieuwe project Twente Milieu Startpunt. De groep assembleert ondergrondse containers en volgt tegelijkertijd aan het ROC een MBO-opleiding Techniek. Het is in principe een leerwerktraject voor een jaar, waarna de deelnemers zouden moeten uitstromen naar een andere baan of naar een vervolgopleiding. Vijf van de acht deelnemers zijn statushouder, geen van de acht deelnemers heeft op dit moment een opleiding. Lees meer >