Klijnsma: detacheringen tellen mee

Als een bedrijf via wsw-detachering extra banen realiseert tellen deze vanaf nu altijd mee voor de Banenafspraak. Ook als de de gemeente in kwestie hiervoor in de plaats geen beschutte werkplekken beschikbaar maakt. Een goede ontwikkeling vindt Locus, omdat het recht doet aan de inspanningen van werkgevers.

Het loslaten van deze ‘herbezettingsvoorwaarde’ is één van de wijzigingen die staatssecretaris Klijnsma op 29 april aankondigde. Klijnsma onderzoekt daarnaast twee andere mogelijkheden om de uitvoering van de Participatiewet te vereenvoudigen: het laten meetellen van inkoop bij een bedrijf dat banen creëert en het op de werkplek vaststellen dat een medewerker in het doelgroepenregister moet worden opgenomen. Lees meer>