Boven

Jobcreators aan de slag met gedragsvoorkeuren

Als je weet welke gedragsvoorkeur iemand heeft, kun je daar rekening mee houden als je die persoon benadert. Dat leerden jobcreators tijdens het kennisplatform op 13 november, waar ze kennismaakten met de LIFO-methode. Ook dachten de deelnemers na over de invulling van de bijeenkomsten in 2019. Het kennisplatform jobcreators gaat dan verder als het kennisplatform passend werk.

Kleuren vertellen over gedragsvoorkeur

Brigitte van Lierop liet de deelnemers van het kennisplatform jobcreators op 13 november kennismaken met de LIFO-methode. Deze methode wordt wereldwijd gebruikt en brengt aan de hand van kleuren gedragsvoorkeuren in kaart. Iemands voorkeur kan groen zijn (gebaseerd op overtuigingen), rood (gebaseerd op actief sturen), blauw (gebaseerd op rationele afwegingen) of geel (gebaseerd op verbinden). De methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren en de sterke kanten te stimuleren van personen die samenwerken.

De deelnemers bepaalden eerst hun eigen voorkeurstijl. Daarna kregen ze de opdracht een uitnodiging te schrijven voor een informatiebijeenkomst over functiecreatie. De uitdaging was om met de uitnodiging alle vier de typen vanuit de LIFO-methode te stimuleren om daadwerkelijk naar de bijeenkomst te komen. Dat kostte wel even wat moeite. De uiteindelijke uitnodigingen bleken echt verschillende reacties op te roepen bij de vier verschillende typen mensen in de groep. Dit was een eyeopener voor de meeste deelnemers.

Van kennisplatform jobcreators naar kennisplatform passend werk

Vanaf 2019 staat het kennisplatform open voor alle professionals die zich bezighouden met passend werk. Het gaat dan verder onder de naam ‘kennisplatform passend werk’. Het doel is om vanuit een breder perspectief van elkaar te leren, kennis en best practices te delen. Op 13 november dachten de deelnemers met elkaar ook na over deze toekomst. Hoe zouden bijeenkomsten er dan idealiter uitzien, qua workshops, locatie, sprekers en deelnemers? De ideeën worden nu uitgewerkt en u leest binnenkort in de nieuwsbrief meer over de nieuwe invulling van de bijeenkomsten.

Over het kennisplatform

Cedris en SBCM organiseren kennisplatforms voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te verstevigen en door te ontwikkelen. Het kennisplatform voor gecertificeerde jobcreators is al een aantal jaar actief en de bijeenkomsten worden opgezet in samenwerking met Locus.

Heb je  vragen over het kennisplatform? Neem dan contact op met:

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM

E: m.grootscholte@caop.nl
T: 06 23 202 994

Bron: www.sbcm.nl

 

Katrien van Meenen

Directeur Bedrijfsvoering