Midden

Jobcoaching op de werkvloer heeft meerwaarde

Jobcoaching op de werkvloer heeft meerwaarde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de inzet van jobcoaching, in opdracht van SBCM en Cedris.

Met acht casestudies vergaarden beleidsonderzoekers inzicht in de waarde, de randvoorwaarden en de behoeftes rondom jobcoaching op de werkplek, vanuit het perspectief van de jobcoaches, uitvoeringsorganisaties (UWV of gemeenten), werkgevers en cliënten (de werknemers).

Baan behouden en minder uitval

Alle betrokkenen zien meerwaarde in jobcoaching. Veel werknemers geven aan dat de jobscoach hen helpt om hun baan te behouden. Werkgevers zijn op hun beurt door de inzet van de jobcoach in staat om medewerkers met een beperking in dienst te hebben en te houden. Met de inzet van een jobscoach is er bovendien sprake van minder uitval, constateren uitvoeringsorganisaties.

> Lees het artikel