Boven

Locus in 2018: een terugblik

Inclusie is niet meer weg te denken bij reguliere werkgevers, zo concludeert Locus-directeur Hanne Overbeek in het voorwoord van Locus jaarverslag 2018.

Ook partners van Locus timmeren aan de weg. Zo kun je lezen over hoe onze partners Emté, Pathé, FrieslandCampina en Mondial Movers op hun eigen innovatieve manier werk maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzame plaatsingen

We zijn er trots op dat bij alle werkgevers sprake is van duurzame plaatsingen: door takenpakketten structureel te borgen, door het te vertalen in een coöperatieve dienst of specifieke opleidingen te ontwikkelen. Het laat zien dat er niet één manier is.

Trots zijn we eveneens op de 16 Locus-partners die een PSO-score hebben gehaald. Ook dat zorgt voor duurzaamheid. En natuurlijk blijft ‘participatieland’ volop in ontwikkeling. Spelers pakken nieuwe rollen op, en dus past ook Locus zich voortdurend aan.

Nieuw dienstverleningsmodel

Zo gingen ons dienstverleningsmodel en netwerkoriëntatie op de schop. Met belangrijkste vernieuwingen: iedereen is onze partner (we maken geen onderscheid meer tussen leden en partners) en een duidelijker dienstenpakket voor werkgevers, gebaseerd op maatwerk.

De eerste veelbelovende samenwerkingsprojecten met individuele gemeenten, sw-bedrijven en arbeidsmarktregio’s zijn daar. Dat alles doen we het liefst door in ‘co-creatie’ samen met publieke en private partijen duurzaam werk te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees er meer over in Locus in 2018 !