Boven

‘Inclusief ondernemen vraagt om creativiteit’

Iedere maand interviewt Locus een partner uit haar netwerk. Deze maand: Leonie van Rossem, accountmanager Sociale Dienst en Sociale Werkvoorziening bij Avres. Avres is actief voor zes gemeenten binnen Alblasserwaard/Vijfheerenlanden: Gorinchem, Leerdam, Zederik, Lingewaal. Molenwaard en Giessenlanden.

Wat houdt jouw functie bij Avres in?

‘Ik doe de acquisitie voor arbeidsmarktprojecten voor mensen in de sociale werkvoorziening, mensen in de bijstand en statushouders. Ook werf ik stageplaatsen en leer-werkervaringsplekken. Daarnaast zorg ik voor de invulling van social return-opdrachten.

Als accountmanager ben ik continu in gesprek met werkgevers. Bijvoorbeeld over waar de knelpunten zijn in hun personeelsbeleid. Zijn er taken geschikt voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet? Komen er vacatures vrij? Vijfheerenlanden is een maakregio. Er zijn in onze regio bedrijven die internationaal opereren, maar vrijwel geen bedrijven die meerdere vestigingen hebben in Nederland. Wel hebben wel bijvoorbeeld een Action, Hans Anders en supermarktketens waar we goed mee samenwerken.’

Welke uitdagingen en ontwikkelingen kom je tegen in je werk?

‘Er is sprake van personeelstekorten in de bouw- en zorgsector. Bij aanbestedingen wordt vaak verlangd dat 5 procent van de inzet wordt ingevuld door mensen uit de doelgroep. Maar die kandidaten zijn er vaak niet. Veel kandidaten kampen ook met meervoudige problematiek. Denk aan schulden, het ontbreken van kinderopvang of een taalbarrière.

Dan vraag ik aan werkgevers: welke competenties zijn voor jullie het meest van belang? Op basis daarvan ga ik screenen. Ik probeer creatief mee te denken met werkgevers en kandidaten. Bijvoorbeeld door meer scholing in te zetten nu er meer vraag dan aanbod is op de arbeidsmarkt. Dan leiden we de kandidaat op voor de functie. Zo ontstaat er een win-win.’

Kun je daar een voorbeeld van geven?

‘Je moet creatief zijn en op een andere manier naar mensen te kijken. Bij de social return-invulling van een grote opdracht zocht een werkgever een dame voor onder andere schoonmaakwerkzaamheden. Ik opperde een kandidaat. Tijdens het gesprek zei ze: ‘Ik kan schoonmaken. Maar een taart halen bij de supermarkt, dat gaat niet.’ Toch hebben ze haar aangenomen, gezien ze helder kon aangeven wat ze wel niet wil en kan gezien haar beperking. Vaak is er meer mogelijk dan gedacht. Mensen plaatsen bij werkgevers gaat verder dan de loonsom invullen.’

Werkgevers hebben vaak snel een werknemer nodig. Hoe ga je daarmee om?

‘Bij het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt denk ik aan de lange termijn – ik ga meestal niet voor de korte klap. De business case moet kloppen voor het bedrijf, anders zijn het geen duurzame banen. Daarom maken we graag regionale arrangementen. Als het staat, dan staat het lang.

Zoals de glasfabriek waar we nu vier jaar mensen plaatsen. Zij pakken daar glas in en worden op de werkvloer opgeleid. De meesten starten met behoud van een uitkering. We kijken dan samen met de werkgever naar de productiviteit en of iemand werknemersvaardigheden heeft. Op deze manier zijn verschillende mensen uitgestroomd naar een reguliere baan.’

Bij welk doelgroep ervaar je de meeste knelpunten bij het bemiddelen naar werk?

‘Ik maak me zorgen om de doelgroep 50+. Sommige werkgevers verkiezen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt boven oudere werknemers. Zij zien hen als een risicogroep en zijn bang dat ze sneller ziek worden. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het risico vaak afgedekt door bijvoorbeeld een no risk-polis. Ik zie een grote groep langdurig werkloze 50-plussers ontstaan. Daar moeten we als samenleving mee aan de slag.’

Wat zijn je ervaringen met het invullen van social return-opdrachten?

Veel inkopers en budgethouders ervaren het als lastig om een Social Return-bepaling op te nemen in de opdracht. Dat begrijpen we en daarom bieden we aan samen te kijken naar een goede oplossing. In onze regio geven we voorlichting of workshops aan inkopers, contactbeheerders en financieel adviseurs. Hierin leggen we uit dat Social Return niets anders is dan het opnemen van sociale voorwaarden, wensen en eisen in een aanbesteding- of inkooptraject.

Een leverancier kan ook besluiten zijn Social Return-verplichting direct als leerbudget in te zetten. Dat kan en dat mag. Zo kunnen leveranciers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het sociale beleid van een gemeente en de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Soms heeft een opdrachtnemer geen mogelijkheid om arbeidsplaatsen te creëren bij het uitvoeren van de opdracht. Dan kijken we vanuit Adviespunt SR gezamenlijk naar een andere oplossing. Het toekennen van het bedrag aan het Social Return leerbudget is dan een optie. In dat geval monitoren wij als Adviespunt SR of het geld wordt ingezet voor bijvoorbeeld taalles aan inburgeraars en andere zaken op het gebied van leren en werken. Dit jaar start ik met de opleiding tot PSO-adviseur. Zo hoop ik met mijn collega’s van het Adviespunt Social Returm AVregio de sr-opdrachten nog meer tot een succes te maken.”

Waar haal jij de creativiteit vandaan in jouw werk? 

‘Ik heb creatieve hobby’s. Dat helpt mij om op een open manier te blijven kijken naar mensen en werkgevers. Zo beheer ik samen met anderen twee expositieruimtes voor moderne kunst. Daar leer ik om op andere manieren naar dingen te kijken.’

Waarom is Avres partner van Locus Netwerk?

‘Locus schakelt met grote landelijke werkgevers. In het Locus Netwerk doet Avres inspiratie op over bedrijfsaanpakken. Vooral de bedrijfsbezoeken vind ik inspirerend. Daar mogen er van mij meer van komen! Ook de kennissessies van Locus zijn verrijkend. Een kennissessie over hoe social return zich verhoudt tot inclusief ondernemen zou interessant zijn.’

Waar ben je trots op? En hoe zie je de toekomst?

‘Ik kijk terug op een diversiteit aan projecten waarbij Avres toekomstperspectief biedt aan werkzoekenden. Veel kandidaten zijn uitgestroomd naar betaald werk. De werkgever heeft op zijn beurt een productieve medewerker die bijdraagt aan de kerndoelen van het bedrijf en onderdeel uitmaakt van het team.

Trots ben ik op mijn collega’s die me helpen om de matches tussen werkgever en werkzoekenden mogelijk te maken. ‘Zet de vraag van je klant centraal’, dat is mijn motto voor de toekomst. Wie voor mij de klant is? De werkgever natuurlijk!

Meer weten? Stuur een mail aan Leonie: lvanrossem@avres.nl