Midden

Extra regels en verplichtingen schaden doel Participatiewet

Meer regels en verplichtingen belemmeren gemeenten om het doel van de Participatiewet te verwezenlijken. Met name de hulp aan werkzoekenden zonder arbeidsbeperking komt hierdoor in de verdrukking. Divosa doet daarom een klemmend beroep op kabinet en Kamer om terughoudend te zijn met nieuwe en aangescherpte voorschriften en om in 2020 een voortvarend begin te maken met reparatie van het participatiebudget. 

In de brief ‘Arbeidsmarkt in crisistijd’ erkent het kabinet dat in de periode 2009-2018 de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden sterk is gereduceerd. Terwijl het aantal mensen met een bijstandsuitkering met ca. 15% toenam tot 472.000 begin 2017, daalde het participatiebudget met ‘meer dan 60%’ tot minder dan € 1.500 per bijstandsgerechtigde.

Samenleving betaalt rekening

Volgens Divosa leiden de bezuinigingen ertoe dat de samenleving de rekening op drie manieren krijgt gepresenteerd:

  • Onnodig veel mensen blijven afhankelijk van een uitkering. De samenleving draagt de lasten van deze uitkeringen.
  • Mensen blijven langer afhankelijk van een uitkering, waardoor de weg terug naar de arbeidsmarkt steeds moeilijker wordt. Bovendien leidt inactiviteit tot tal van andere (sociale en medische) problemen. Een kenmerkend voorbeeld hiervan zijn problematische schulden.
  • We laten arbeidspotentieel onbenut. Hierdoor zijn we niet in staat de kansen die een bloeiende economie biedt optimaal te benutten.

Onderlinge concurrentie

Divosa-leden zien dat de bezuinigingen, extra regels en verplichtingen er inmiddels toe leiden dat groepen werkzoekenden onderling concurreren om de beperkt beschikbare ondersteuning. De grote aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking speelt hierbij een rol. Divosa vraagt kabinet en Kamer oog te hebben voor alle 426.000 mensen in de bijstand. “Al deze mensen vragen terecht om de ondersteuning die hen is staat stelt – naar vermogen – op eigen benen te staan”, vindt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg.

Algemeen overleg

Op 12 september spreekt de vaste Cie. SZW van de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ark over de Participatiewet en het Breed Offensief waarmee het kabinet de positie van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt wil versterken.

Zie ook

Bron: www.divosa.nl