Midden

Emté supermarkten over de stappen naar inclusief werkgeven

Het is 2015, Emté supermarkten wil aan de slag met inclusief werkgeven. Maar waar start je? Locus hielp Emté op weg. Intussen zijn in Brabant verschillende jongeren met een beperking aan de slag bij Emté. Zo werkt Eline Nederveen (25) bij een Emté in Tilburg. Patrick van den Langenberg, destijds HR Manager bij Emté, vertelt over de stappen naar inclusief werkgeven. Jumbo en Coop – die Emté supermarkten recent overnamen – continueren de huidige pilots.

Wat zijn de drijfveren van Emté om inclusief te ondernemen?

‘Emte wil inclusief ondernemen, maar we zijn wel een commercieel bedrijf. Locus hielp ons met het nadenken over de aanpak, subsidies en taken. De Locus-adviseur schetste voor ons drie scenario’s. Daarin werden de business case, het wettelijke kader, taken en loonkosten uitgewerkt. Ook wees Locus ons op de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor de doelgroep van de banenafspraak. Vervolgens zijn we gestart met een pilot in Brabant, waar ook de roots liggen van Emté.’

Op welke doelgroep richt Emté zich bij inclusief werkgeven?

‘We richten ons op leerlingen van het praktijkonderwijs (PrO) of speciaal voortgezet onderwijs (vso). Zij passen namelijk goed binnen ons team, zo leert de ervaring. Ook hebben we volop werk voor deze doelgroep. Zij stromen in vanuit hun stage of na het afronden van hun opleiding.’

Welke taken verrichten de jongeren?

‘Locus heeft Baanbrekers benaderd om een onderzoek uit te voeren. Welke taken zijn geschikt voor jongeren met een beperking?Dit onderzoek maakte deel uit van een pilot die werd opgestart. Doel van de pilot: binnen Emté arbeidsplaatsen en taken creëren die geschikt zijn voor jongeren met een beperking.’

Hoe hebben jullie publieke partijen in de regio betrokken om aan jongeren te komen?

‘Zomer 2017 hebben we samen met Locus een kick off georganiseerd met supermarktmanagers en publieke partijen uit de regio. Ook maakte Locus een werkdocument om ons te ondersteunen bij de uitbreiding van de aanpak. De supermarktmanagers moeten het gaan doen, dus die waren ook aanwezig. Vervolgens heeft Locus een praktische handleiding gemaakt voor supermarktmanagers en publieke partijen die zorgen voor kandidaten. Waar moeten zij aan denken? Die handleiding kunnen we op alle locaties gebruiken, heel handig.’

Hoe en waar zijn jullie gestart met de pilots?

‘We zijn vanuit 12 supermarkten in Brabant gestart. Tijdens een proefplaatsing kijken we of een kandidaat geschikt is voor werk in de supermarkt. Niet alle kandidaten blijken geschikt, maar dat is ook inherent aan de doelgroep. Daar lopen we natuurlijk ook bij reguliere werknemers tegenaan.’

Wat vinden de betrokken Emté supermarkten ervan?

‘De meeste supermarktmanagers staan open voor inclusief werkgeven. Dat is belangrijk. Daarom hebben we bij de selectie van supermarkten goed gekeken of er draagvlak is voor een plaatsing. En ook of de omstandigheden en dynamiek van de winkel geschikt zijn. Wij vinden het belangrijk dat de supermarktmanager betrokken en enthousiast is en dat de werknemers openstaan voor een collega met een beperking. Een aandachtspunt is de administratieve rompslomp. We hebben nu de administratie helemaal uit het normale proces gehaald. Het hele P&O-proces van werving en selectie is eveneens aangepast.’

Hoe nu verder met inclusief werkgeven nu Emté is overgenomen door Jumbo en Coop?

‘Jumbo en Coop nemen stap voor stap verschillende supermarkten van Emté over. Met hen is besloten dat we doorgaan met de huidige pilots. Er stroomt nu niemand meer in. Hoe zij inclusief werkgeven verder gaan invullen is aan hen.’

Wat vind je persoonlijk van de pilots inclusief werkgeven?

‘Ikzelf kijk positief terug op pilots. Het is leuk om de pilot handen en voeten te geven. Publieke partijen varen een andere koers dan wij. Dan is het fijn dat er een partij als Locus is om de verbinding te leggen zodat alle belangen gediend worden. Locus heeft zich als een betrouwbare partner in het proces laten zien, om de match met deze jongeren duurzaam en succesvol te maken. We zijn trots dat wij mogen bijdragen aan de toekomst van jongeren die nét even dat duwtje in de rug nodig hebben.’

> Lees de reportage over Eline, die aan de slag is bij een Emté in Tilburg

Chantal Botz

Projectleider / Adviseur