Column: volwaardig aan de slag met zo min mogelijk bureaucratie

Loonkostensubsidie of loondispensatie? Het debat rond inclusief werkgeven is verzand in een systeemdiscussie. We moeten terug naar de kern: meer volwaardige banen voor mensen met een beperking, met zo min mogelijk bureaucratie. Zowel met subsidie als dispensatie is dat haalbaar, betoogt Teun Verheij, directeur van Albron en voorzitter van Locus Netwerk op opnaarde100000.nl

De komende weken peilt ‘Op naar de 100.000 banen’ de verschillende meningen via een serie columns rond de vraag: waar moet een nieuw systeem aan voldoen om de doelstellingen uit de banenafspraak te halen en Nederland inclusiever te maken? Locus-voorzitter en Albron-directeur Tein Verheij doet de aftrap.

Lees de column van Teun Verheij